Návrh vybraných vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Iberofon CZ, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh vybraných vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Iberofon CZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Lovecká, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:17:45Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:29Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3859
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem návrhu vybraných vnitropodnikových účetních směrnic pro společnost Iberofon CZ. První část je zaměřena na teorii tykající se obecně vnitropodnikových účetních směrnic. Je zde popsána především problematika významu vnitropodnikových účetních směrnic, jejich vlastnosti, náležitosti, struktura, členění a tvorba z hlediska platné české legislativy příp. potřeb norem ISO. Druhá část se soustředí již konkrétně na situaci společnosti Iberofon CZ. Je zde zhodnocen současný stav vnitropodnikových směrnic a jaké změny se od jejich vydání udály, ať už v oblasti české legislativy nebo v rámci účetní jednotky. V závěru jsou pak uvedeny návrhy na konkrétní směrnice týkající se účtového rozvrhu společnosti, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisového plán, oceňování zásob, kurzových rozdílů, časového rozlišení, opravných položek a rezerv společnosti. cs
dc.format 63 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 1071113 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject Vnitropodniková účetní směrnice cs
dc.subject Zákon o účetnictví cs
dc.subject ISO 9001:2000 cs
dc.subject odpisy cs
dc.subject Intradepartmental accounting guideline en
dc.subject Accounting Act en
dc.subject ISO 9001:2000 en
dc.subject depreciation en
dc.title Návrh vybraných vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Iberofon CZ, a.s. cs
dc.title.alternative Suggestion of intradepartmental accounting guidelines of Iberogon CZ, company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Frolková, Kateřina
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is dealing with intradepartmental accounting guidelines of Iberofon CZ, company. The theoretical part is focused on basic facts of intradepartmental accounting guidelines, like the meaning of the guidelines, their properties, belongings, structure and legislative needs. The practical part is concentrated on the company conditions. There is an analysis of current intradepartmental of the Inerofon CZ, company according to current changes in valid laws, regulations, directions and international accountant standards. At the end I suggest new intradepartmental accounting guidelines concerning the chart of accountants, fixed tangible and intangible asset, depreciation and amortization plan, evaluation of stock, exchange rate differences, accruals, provisions and reserves of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6015
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lovecká_2007_bp.pdfBlocked 1.021Mb PDF View/Open
lovecká_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
lovecká_2007_op.pdf 54.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account