Program rozvoje města Kunovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Kunovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Škrášková, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:18:03Z
dc.date.available 2010-07-15T05:18:03Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3860
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Program rozvoje města Kunovice. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, týkajících se regionální politiky, programů rozvoje obce či města, včetně legislativního rámce. Praktická ást je svým obsahem rozsáhlejší - obsahuje jednak část analytickou, kde je provedena socioekonomická charakteristika města Kunovice a jednak část syntetickou, kde je na základě poznatků získaných ze situační analýzy sestavena SWOT analýza, definovány strategické cíle rozvoje a jednotlivá opatření k naplnění stanovených cílů. Na závěr práce zpracuji katalog projektů. Cílem této práce je definovat rozvojové šance a rozvojové problémy města a pokusit se navrhnout cíle a opatření, které podpoří rozvoj města a v konečném důsledku povedou ke zlepšení podmínek pro život obyvatel ve městě. cs
dc.format 97 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1778329 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject program rozvoje cs
dc.subject město Kunovice cs
dc.subject socioekonomická charakteristika obce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject development programme en
dc.subject the town of Kunovice en
dc.subject socio-economic characteristics of urban area en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic aim en
dc.subject measure proposal en
dc.subject project catalogue en
dc.title Program rozvoje města Kunovice cs
dc.title.alternative Development programme of the town of Kunovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated In my bachelor's thesis I worked on the topic of the development programme of the town of Kunovice. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. Basic terms are defined in the first part. These terms refer to regional politics and policies, development programmes including legislative frame. The second part is more extensive. It contains the analysis part which presents the socio-economic characteristics of the town of Kunovice and also the synthesis part which provides SWOT analysis derived from the situation ana-lysis of the town. There are also strategic aims and specific measures leading towards the set aims. The final part of my thesis is a project catalogue. The aim of my thesis is to define development opportunities and problems of the town and to try to propose aims and measu-res which promote the town development and will lead to improvement of living conditi-ons in the town consequently. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4625
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
škrášková_2007_bp.pdfBlocked 1.695Mb PDF View/Open
škrášková_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
škrášková_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account