Sanace a rekultivace po těžbě ropy a zemního plynu chráněné oblasti přirozené akumulace vod řeky Moravy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sanace a rekultivace po těžbě ropy a zemního plynu chráněné oblasti přirozené akumulace vod řeky Moravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Sedlářová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:26Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:26Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38674
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Sanace a rekultivace po těžbě ropy a zemního plynu chráněné oblasti povodí akumulovaných vod kvartéru řeky Moravy" je celkové zhodnocení sanačních a rekultivačních prací. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretickou část tvoří historie sanačních prací staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu Jihomoravského kraje, formulace základních pojmů týkajících se sanačních a rekultivačních prací po těžbě ropy a zemního plynu, charakteristika chráněné oblasti povodí akumulovaných vod řeky Moravy a cíle a metodika práce. Praktická část obsahuje celkový popis sanačních a rekultivačních prací a jejich zhodnocení podle zvolených použitých metod. Jedna kapitola je také věnována exkurzi v geologickém muzeu v Hodoníně.
dc.format 74 s. (10 562 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stará ekologická zátěž cs
dc.subject sanace cs
dc.subject rekultivace cs
dc.subject sonda cs
dc.subject Ecological pollution en
dc.subject remediation en
dc.subject restoration en
dc.subject probe en
dc.title Sanace a rekultivace po těžbě ropy a zemního plynu chráněné oblasti přirozené akumulace vod řeky Moravy
dc.title.alternative Remediation and Reclamation after Mining Oil and Natural Gas Protected Area of Natural Accumulation of Water Quaternary River Morava
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chrastina, Peter
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated The objective of the bachelor thesis which is called "The remediation and restoration of the protected area of the Morava river basin with the accumulated Quaternary water after the oil and natural gas extraction" is the overall evaluation of the remediating and restoring works. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part consists of the history of remediating works of an old ecological ballast after the oil and natural gas extraction in the South Moravia region, the formulation of terminology connected with remediating and restoring works of an old ecological ballast after the oil and natural gas extraction, the characteristics of the protected area of the Morava river basin with the accumulated water and finally the objectives of the thesis and methodology. The practical part includes the overall description of remediating and restoring works and their evaluation according to chosen used methods. One chapter is devoted to an excursion to the Museum of geology in Hodonín.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 43795
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
sedlářová_2016_dp.pdf 4.739Mb PDF View/Open None
sedlářová_2016_op.pdf 102.1Kb PDF View/Open None
sedlářová_2016_vp.pdf 165.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account