Evakuace osob při požáru objektu městských lázní

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evakuace osob při požáru objektu městských lázní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Lisová, Andrea
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:28Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:28Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38693
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá evakuací osob při požáru objektu Městských lázní STEZA Zlín a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována literární rešerši dané problematiky, která zahrnuje rozbor platné legislativy v oblasti požární ochrany a popis pojmů evakuace osob, požár a požárně bezpečnostní zařízení. V závěru teoretické části jsou uvedeny statistiky Hasičského záchranného sboru České republiky. V praktické části je posouzena požární ochrana objektu, modelována událost vzniku požáru v městských lázních a dále je provedena analýza rizik pomocí SWOT analýzy a kontrolního seznamu. Na základě zjištěných nedostatků jsou pro daný objekt navržena opatření k eliminaci rizik, která by vedla ke zlepšení současného stavu.
dc.format 70 s. (101 147) + přílohy 6 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evakuace cs
dc.subject požár cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza cs
dc.subject evacuation en
dc.subject fire en
dc.subject fire safety en
dc.subject risk en
dc.subject analysis en
dc.title Evakuace osob při požáru objektu městských lázní
dc.title.alternative Evacuation of People in the Event of Fire from the Urban Spa
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Petr
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis, which is divided into two sections, concerns the evacuation of people in the event of a fire from The Urban Spa STEZA Zlín. The theoretical section deals with the literary research of the issue, including an analysis of the effective legislation in the field of fire protection and the description of the terms of evacuation, fire and fire safety equipment. In conclusion of the theoretical section there are the statistics made by the Fire and Rescue Service of the Czech Republic. The practical section includes the appraisal of the buildings fire safety, the model event of a fire at the urban spa and then a risk analysis using SWOT Analysis and Check List Analysis is done. Within the found deficiencies there are some measures suggested to eliminate the threats and improve the current situation in the company.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 43815
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-09


Files in this item

Files Size Format View Description
lisová_2016_dp.pdf 3.396Mb PDF View/Open None
lisová_2016_op.pdf 167.9Kb PDF View/Open None
lisová_2016_vp.pdf 109.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account