Finanční analýza podniku SOMA spol. s.r.o. jako východisko pro návrh nápravných opatření

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku SOMA spol. s.r.o. jako východisko pro návrh nápravných opatření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brokeš, Aleš
dc.contributor.author Hejkrlíková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:20:17Z
dc.date.available 2010-07-15T05:20:17Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3869
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti SOMA spol. s.r.o., která vyrábí jednoúčelová zařízení na zpracování a potisk materiálu. Teoretická část zahrnuje představení a vysvětlení jednotlivých druhů finančních analýz. V praktické části je představena společnost SOMA spol. s.r.o Dále jsou zde výsledky finančních analýz a jejich zhodnocení. V závěru mé práce jsou obsažena doporučení pro zlepšení finanční situace podniku a jeho postavení na trhu. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 1246470 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject ukazatelé zadluženosti cs
dc.subject míra zadluženosti cs
dc.subject celková zadluženost cs
dc.subject úrokové krytí cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject doba obratu aktiv cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject comprehensive indicators en
dc.subject insolvency indicators en
dc.subject the rate of insolvency en
dc.subject overall insolvency en
dc.subject interest coverage en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.subject time of assets return en
dc.subject net working capital en
dc.title Finanční analýza podniku SOMA spol. s.r.o. jako východisko pro návrh nápravných opatření cs
dc.title.alternative SOMA spol. s.r.o. financial analysis as a solution for corrective measures en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-09-05
dc.description.abstract-translated My bachalor thesis deals with financial analysis of SOMA s.r.o company that produces single-purpose equipment for processing and printing material. A theoretical part includes the introduction and explanation of individual parts of financial analysis. A practical part is concerned with SOMA s.r.o. company. Further are mentioned the results of financial analysis and their evaluation. My theses winds up with the recommendation for improvement of financial situation of the plant and its position on the market. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4677
dc.date.assigned 2007-08-13
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hejkrlíková_2007_bp.pdfBlocked 1.188Mb PDF View/Open
hejkrlíková_2007_vp.pdf 98.55Kb PDF View/Open
hejkrlíková_2007_op.doc 114.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account