Analýza vybraných faktorů strategického řízení MSP zaměřeného na konkurenceschopnost taženou inovacemi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vybraných faktorů strategického řízení MSP zaměřeného na konkurenceschopnost taženou inovacemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikeska, Martin
dc.contributor.author Janásková, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:20:40Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:15Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3870
dc.description.abstract Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu strategického řízení v malých a středních podnicích a faktory ovlivňující jejich konkurenceschopnost. Byl srovnán vývoj české ekonomiky s vybraným vzorkem firem, které v se v současnosti snaží přizpůsobovat své strategické řízení konkurenceschopnosti tažené inovacemi. V této práci byly odlišeny jednotlivé zdroje konkurenčních výhod a analyzovány nejdůležitější faktory ovlivňující nebo omezující inovační aktivity a jejich realizaci. Na jejich základě byla formulována doporučení týkající se zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. cs
dc.format 54 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2397339 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009
dc.subject strategie cs
dc.subject inovace cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject strategy en
dc.subject innovation en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competition advantage en
dc.title Analýza vybraných faktorů strategického řízení MSP zaměřeného na konkurenceschopnost taženou inovacemi cs
dc.title.alternative Analysis of chosen factors of strategic management focused on competitiveness pulled by the innovation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dobeš, Kamil
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of a strategic management of small and middle-sized companies and focuses on the factors influencing their competitiveness. It compares the evolution of the Czech economy with a selected sample of companies which trying to adjust their strategic management to the competitiveness pulled by the innovation. This project focuses on distinguishing the individual resources of competitive advantages and their realization. It formulates some recommendations concerning the improvement competitiveness of small and middle-sized companies on the basis of these elements. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6377
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janásková_2007_bp.pdfBlocked 2.286Mb PDF View/Open
janásková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
janásková_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account