Krizové jevy u obcí Mikroregionu Buchlov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Krizové jevy u obcí Mikroregionu Buchlov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňásek, Jaromír
dc.contributor.author Vaněk, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:35Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:35Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38765
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce "Krizové jevy u obcí Mikroregionu Buchlov" je vytvoření přehledu jednotlivých krizových jevů a zkoumání rozsahu plnění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a to nejprve v jednotlivých obcích této části Chřibů, následně pak v celém Mikroregionu Buchlov. Teoretická část bakalářské práce slouží k objasnění hlavních pojmů z oblasti státní správy, stejně jako z problematiky krizového řízení. Poslední část teoretického celku představuje výčet aktuální legislativy, která je s tématem spojena. Prak-tická část se zaměřuje především na reálnou situaci konkrétních obcí Mikroregionu Buchlov a způsob, jakým se vypořádávají s případnými krizovými jevy. Důraz je kladen nejen na situační analýzu jednotlivých obcí, ale také na analýzu mikroregionu jako celku.
dc.format 84 s. (131 323 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject zdroj nebezpečí cs
dc.subject riziko cs
dc.subject krizový jev cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject municipality en
dc.subject threat en
dc.subject microregion en
dc.subject source of danger en
dc.subject a risk en
dc.subject crisis phenomena en
dc.subject emergancy situations en
dc.subject a flood en
dc.title Krizové jevy u obcí Mikroregionu Buchlov
dc.title.alternative Crisis Phenomena in Municipalities of Buchlov Microregion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mauer, Pavel
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor´s work "Crisis phenomena in municipalities of Buchlov Microre-gion" is to create an overview of each crisis phenomena and examining the extent of the benefits of Act no. 240/2000 Coll. on crisis management, initially in each municipalities of this part of Chřiby and then in all Buchlov Microregion. The theoretical part serves to clar-ify the key concepts of public administration as well as the issue of crisis management. The last part of the theoretical unit is a list of the current legislation which is associated with the theme. The practical part focuses on the real situation of specific municipalities of Buchlov Microregion and the way they deal with the potential crisis effects. Emphasis is placed not only on the situational analysis of individual communities but also on the analysis of micro-region as a whole.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 43895
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
vaněk_2016_dp.pdf 5.743Mb PDF View/Open None
vaněk_2016_op.pdf 190.5Kb PDF View/Open None
vaněk_2016_vp.pdf 165.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account