Analýza krizové komunikace v integrovaném záchranném systému Olomouckého kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza krizové komunikace v integrovaném záchranném systému Olomouckého kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavková, Veronika
dc.contributor.author Smékalová, Nikola
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:35Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:35Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38766
dc.description.abstract Bakalářská práce "Analýza krizové komunikace v integrovaném záchranném systému Olomouckého kraje" je zaměřena na problematiku krizové komunikace zaměstnanců u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku IZS a stručný popis základních složek IZS. Popis krizové komuni-kace všeobecně a krizová komunikace v IZS. Praktická část je zaměřena na zmapování toho, jak vnímají krizovou komunikaci, školení a využití krizové komunikace v praxi u pracovníků složek IZS v Olomouckém kraji.
dc.format 55 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject Hasiči cs
dc.subject Policie cs
dc.subject Záchranáři cs
dc.subject Komunikace cs
dc.subject Krizová komunikace cs
dc.subject Integrated rescue systém en
dc.subject Fire brigade en
dc.subject Police en
dc.subject Rescue squad en
dc.subject Communication en
dc.subject Crisis communication en
dc.title Analýza krizové komunikace v integrovaném záchranném systému Olomouckého kraje
dc.title.alternative Analysis of Crisis Communication in the Integrated Rescue System of the Olomouc Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hoke, Eva
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated My thesis "Analysis of crisis communication in the integrated rescue system of the region of Olmouc" is applied to issues in crisis communication of employees in every single section of the integrated rescue sysntem.The theoretical part refers to a general characteristic of IRS and to a brief description of basical sections of IRS. Description of crisis com-munication generally and crisis communication in IRS.The practical part applies to mapping the way how to perceive crisis communication, training and using the crisis communication in practice when working with employees of sections of IRS in the region of Olomouc.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 43896
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
smékalová_2016_dp.pdf 1.771Mb PDF View/Open None
smékalová_2016_op.pdf 233.9Kb PDF View/Open None
smékalová_2016_vp.pdf 164.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account