Analýza podnikatelských rizik

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza podnikatelských rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Zelinková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:36Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:36Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38775
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelských rizik v oblasti pohostinství, kdy se zaměří na problematiku podniku xy. Snaží se analyzovat a charakterizovat základní podnikatelská rizika a následně je implementovat do vybraného podnikatelského subjektu a navrhnout metody na jejich snížení. Teoretická část je zaměřena na terminologii podniku, podnikání, rizik a metod zpracování. Praktická část obsahuje popis podniku xy, fungování a právní normy podniku xy. Objevují se zde analýza BCG matice, PESTLE, SWOT, HACCP a Porterova analýza.
dc.format 9795
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject BCG matice cs
dc.subject PESTLE analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject HACCP analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject pohostinství cs
dc.subject BCG matrix en
dc.subject PESTLE analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject HACCP analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject hospitality en
dc.title Analýza podnikatelských rizik
dc.title.alternative Analysis of Business Risks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated Thesis deals with the analysis of business risks in the hospitality industry, which will focus on the issue of xy. It tries to analyze and characterize the underlying business risks and then implement it in selected business entity and propose methods to reduce them. The theoretical part focuses on the terminology of enterprise, entrepreneurship, risk and processing methods. The practical part contains a description of the business xy, ope-rational and legal standards xy. They appear here BCG matrix, PESTLE analysis, SWOT, HACCP and Porter analysis.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 43905
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-05-09


Files in this item

Files Size Format View Description
zelinková_2016_dp.pdf 1.856Mb PDF View/Open None
zelinková_2016_op.pdf 166.5Kb PDF View/Open None
zelinková_2016_vp.pdf 167.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account