Problematika poskytování úvěrů v Moravském Peněžním Ústavu - spořitelním družstvu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika poskytování úvěrů v Moravském Peněžním Ústavu - spořitelním družstvu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Radomír
dc.contributor.author Bartíková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:22:38Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3878
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je řešení konkrétního úvěrového případu, provedení analýzy společnosti žádající o úvěr. Doporučit Moravskému Peněžnímu Ústavu - spořitelnímu družstvu poskytnutí či zamítnutí úvěru, popřípadě navrhnout opatření směřující k poskytnutí úvěru. cs
dc.format 88 s., 18 s. příloh cs
dc.format.extent 2407572 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2036
dc.subject Úvěr cs
dc.subject úrok cs
dc.subject úvěrové riziko cs
dc.subject bonita firmy cs
dc.subject zajištění cs
dc.subject splatnost cs
dc.subject žádost o úvěr cs
dc.subject smlouva o úvěru cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Credit en
dc.subject interest en
dc.subject credit risk en
dc.subject standing of a firm en
dc.subject security en
dc.subject maturity en
dc.subject application for credit en
dc.subject credit contract en
dc.subject analysis en
dc.title Problematika poskytování úvěrů v Moravském Peněžním Ústavu - spořitelním družstvu cs
dc.title.alternative Problems of granting credits in MPU. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-23
dc.date.vskp-available 2036-12-08
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor Thesis is solving a particular credit case, an analysis of a company which is applying for a credit. The recommendation about grant or decline this credit. Eventually propose the measures pointing grant of the credit en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4660
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bartíková_2007_bp.pdfBlocked 2.296Mb PDF View/Open
bartíková_2007_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
bartíková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account