Rozvoj a využití cyklotras na Zlínsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj a využití cyklotras na Zlínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Habrmanová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:23:00Z
dc.date.available 2010-07-15T05:23:00Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3879
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je komplexní pohled na problematiku cyklistické dopravy v České republice, konkrétně pak v Regionu Zlínsko. V teoretické části nalezneme zákonnou úpravu cyk-listické dopravy v ČR, shrnutí nejdůležitějších informací Národní strategie cyklistické dopravy v ČR a také nastínění problematiky cyklistické dopravy a cyklistických tras, včetně jejich značení. V praktické části je pak analyzován stav cyklotras na Zlínsku a jsou navrhovány určité možnosti řešení nejvýznamnějších problémů. cs
dc.format 78 s., 22 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2291849 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cyklistická doprava cs
dc.subject cykloturistika cs
dc.subject cyklotrasa cs
dc.subject cyklostezka cs
dc.subject Národní strategie cyklistické dopravy ČR cs
dc.subject Region Zlínsko cs
dc.subject cycle traffic en
dc.subject cycling en
dc.subject cycle route en
dc.subject cycle path en
dc.subject Czech National Cycling Strategy en
dc.subject Region Zlínsko en
dc.title Rozvoj a využití cyklotras na Zlínsku cs
dc.title.alternative The Cycle routes Development and Utilization in Zlínsko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The Goal of this bachelor thesis is to provide comprehensive view on Cycle traffic in the Czech Republic, especially in Region Zlínsko. There is legal regulations explained as well as the summary of the most important information of Czech National Cycling Strategy and there is also the description of Cycle traffic including Cycle routes and paths and their visual marking in the theoretical part. The Analyse of the Cycling routes state in Region Zlínsko and suggestions how to solve the most critical problems are described in the Practical part. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4639
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
habrmanová_2007_bp.pdfBlocked 2.185Mb PDF View/Open
habrmanová_2007_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
habrmanová_2007_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account