Komunikační strategie Drážní inspekce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie Drážní inspekce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Daňová, Dana
dc.contributor.author Neusar, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:59:02Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:01Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/387
dc.description.abstract Drážní inspekce je státní instituce, která garantuje bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Jejím dlouhodobým cílem je zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech drahách v České republice. To se jí podaří nejen důsledným dohlížením nad objektivním šetřením nehod, ale také účinnou osvětovou činností. Cílem této diplomové práce je stanovit komunikační strategii Drážní inspekce takovým způsobem, aby instituce dokázala efektivně plnit své poslání. V teoretické části, která je postavená na literárních pramenech z oblasti marketingové komunikace, jsou popsána pravidla fungování instituce, definována východiska a pracovní hypotézy pro analýzu interní a externí komunikace. V části praktické je platnost stanovených hypotéz ověřována, a to situační analýzou SWOT, obsahovou analýzou mediálních výstupů, průzkumem image Drážní inspekce a její externí komunikace mezi nejdůležitějšími cílovými skupinami a analýzou interní komunikace mezi zaměstnanci. Na základě výsledků těchto analýz je v projektové části navržena optimální podoba komunikační strategie. cs
dc.format 94 s., 33 s. příloh cs
dc.format.extent 2080881 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2008
dc.subject Drážní inspekce cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject The Rail Safety Inspection Office en
dc.subject Communication Strategy en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Public Relations en
dc.title Komunikační strategie Drážní inspekce cs
dc.title.alternative The Communication Strategy of The Rail Safety Inspection Office en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated The Rail Safety Inspection Office is an independent body to guarantee the safety opperation of the whole Czech rail system. Its long-term objective is to improve the situation in the area of rail accidents and incidents within the Czech rail system. This Office should fill these objectives sucessfully by consistent supervising the objective results of the accidents and effective public education. The aim of my final thesis is to set up a communication strategy of the Rail Safety Inspection Office to be highly effective in its application. This thesis is divided into several parts. The first part, which is written according to expert marketing books, describes the rules of application of this institution, defines basis working hypothesis for analysis of internal/external communication. The second one, practical verifies these hypothesis by SWOT analysis, content analysis of the media outputs, image research of the Rail Safety Inspection Office, and its external communication among the most important target groups and internal communication among own employees. According to this results, the optimal form of communication strategy is defined in the final project part of my final thesis. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2781
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
neusar_2006_dp.pdfBlocked 1.984Mb PDF View/Open
neusar_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
neusar_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account