Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Blažíčková, Dagmar
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:40Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:40Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38826
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení je rozbor a určení rizik ovlivňujících provoz a ekonomické výsledky hlavní činnosti firmy. Teoretická část práce se věnuje obecnému pohledu na rizika spojená s podnikatelskou činností a následně popisu finanční analýzy hospodaření s podrobnějším rozborem vybraných ukazatelů. V praktické části je představena společnost EDUHA, s.r.o. a zpracována finanční analýza celkového hospodaření firmy vycházející z účetních dat za období 2010 až 2014. Na základě zjištěných výsledků je pomocí kvantitativní metody provedeno zhodnocení finančního rizika provozu ubytovacího zařízení, které dlouhodobě hospodaří se ztrátou. V závěru je zpracována SWOT analýza jako strategický nástroj pro bilanci vnitřních a vnějších činitelů, na kterou navazují možná opatření na zmírnění negativních dopadů na hospodářský výsledek firmy.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject analýza rizika cs
dc.subject řízení cs
dc.subject risk en
dc.subject financial analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.subject management en
dc.title Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení
dc.title.alternative Analysis and Financial Risks Control in Accommodation Facilities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The purpose of this Bachelor's theses named Analysis and Financial Risks Control in Accommodation Facilities is to determine and identify risks that could affect business and economic results of the company's main activity. In the theoretical part of the discourse the general survey on risks associated with running business is presented, followed by general characterization of financial analysis with some indicators selected and described in detail. The practical part contents a presentation of EDUHA, Ltd. The thesis then provides a company's financial analysis built on accounting data collected from 2010 to 2014. Based on the results obtained a quantitative method is used to assess financial risks that influence the economy and cause the company to be at a loss over a long period. In conclusion, SWOT analysis as a strategic planning tool that reviews inner and outer world agents is carried out, followed by possible actions to be taken to ease negative impact on economic results of the company.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 43978
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
blažíčková_2016_dp.pdf 1.712Mb PDF View/Open None
blažíčková_2016_op.pdf 166.0Kb PDF View/Open None
blažíčková_2016_vp.pdf 206.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account