Analýza rizik vzniku požáru ve společnosti DFK Cab, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik vzniku požáru ve společnosti DFK Cab, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Duda, Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:41Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:41Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38830
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice analýzy rizik vzniku požáru ve výrobním procesu společnosti, která se zabývá výrobou kabin na vysokozdvižné vozíky a UTV vozidla. Teoretická část práce je zaměřena na prezentaci problematiky požární bezpečnosti ve výrobním závodě s důrazem na příslušná ustanovení legislativy, norem a nařízení. V praktické části jsou analyzována konkrétní opatření, která jsou v podniku realizovaná, ve prospěch prevence a celkového zabezpečení požární ochrany před případnými požáry. Tato navržená opatření směřují ke zvýšení požární bezpečnosti ve vybrané společnosti.
dc.format 76
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Požární bezpečnost cs
dc.subject technologie výroby cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject dokumentace požární ochrany cs
dc.subject Fire safety en
dc.subject technology en
dc.subject risk analysis en
dc.subject fire rescue services en
dc.subject documentation of fire protection en
dc.title Analýza rizik vzniku požáru ve společnosti DFK Cab, s.r.o.
dc.title.alternative Risk Analysis of Fire in the Company DFK Cab, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is devoted to the analysis of fire risks in the manufacturing process of the company, which manufactures cabs for forklift trucks, and UTV vehicles. The theoretical part is focused on presentation of the issue of fire safety in the factory with an emphasis on the provisions of the legislation, standards and regulations. In the practical part are analyzed specific measures that are implemented in the company in favor of prevention and overall fire protection against possible fires. This proposed measure aims to increase fire safety in selected companies.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 43983
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-09


Files in this item

Files Size Format View Description
duda_2016_dp.pdf 1.326Mb PDF View/Open None
duda_2016_op.pdf 166.0Kb PDF View/Open None
duda_2016_vp.pdf 50.42Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account