[NEOBHÁJENO] Historie soukromých bezpečnostních služeb v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Historie soukromých bezpečnostních služeb v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pekař, Libor
dc.contributor.author Kropáč, Miroslav
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:47Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:47Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38901
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaobírá vývojem soukromých bezpečnostních služeb zejména po roce 1989. Součástí je přehledová studie informačních zdrojů i rámcové uvedení do souvisejících zákonů. Praktická část se zabývá srovnáním právních rámců soukromých bezpečnostních služeb v České Republice a jinde ve světě a chybějící legislativní opoře. V závěru je popsán aktuální stav v oboru a očekávaný vývoj.
dc.format 41s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Soukromá bezpečnostní služba cs
dc.subject ochrana osob cs
dc.subject ochrana majetku cs
dc.subject privátní bezpečnost cs
dc.subject ko-merční bezpečnost cs
dc.subject Private security en
dc.subject personal protection en
dc.subject asset protection en
dc.subject private security en
dc.subject detective work en
dc.subject commercial security en
dc.title [NEOBHÁJENO] Historie soukromých bezpečnostních služeb v ČR
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The History of Private Security Services in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laucký, Vladimír
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the development of private security services specially after year 1989. Part of the study is a summary of information sources and the framework of related laws. The practical part deals with the comparison of legal frameworks for private security services in the Czech Republic and elsewhere in the world and the lack of legislative support. The last part describes the current status and expected developments.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44068
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-05-31
local.subject bezpečnostní služby cs
local.subject security services en


Files in this item

Files Size Format View Description
kropáč_2016_dp.pdf 1.399Mb PDF View/Open None
kropáč_2016_op.pdf 151.6Kb PDF View/Open None
kropáč_2016_vp.pdf 147.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account