Propagační aktivity města Nový Jičín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Propagační aktivity města Nový Jičín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Panáč, David
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:28:52Z
dc.date.available 2010-07-15T08:28:52Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3891
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých propagačních aktivit města Nového Jičína. Analyzuje prostředí, ve kterém se město jako subjekt nachází. Hodnotí marketingovou formu a prostředky při vytváření jeho identity. Autor v závěru této práce zodpovídá tři hlavní otázky: Jaký je současný stav prezentace města? Čeho by mohlo město využít ve svých propagačních aktivitách? Má město Nový Jičín svou značku? cs
dc.format 72 cs
dc.format.extent 2379269 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nový Jičín cs
dc.subject práce cs
dc.subject popis cs
dc.subject analýza cs
dc.subject propagační aktivity cs
dc.subject město cs
dc.subject marketing cs
dc.subject grafika cs
dc.subject Novy Jicin en
dc.subject work en
dc.subject description en
dc.subject analysis en
dc.subject propagational activities en
dc.subject town en
dc.subject marketing en
dc.title Propagační aktivity města Nový Jičín cs
dc.title.alternative Propagational activities of the Nový Jičín town en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated Diploma work is focusing on description and analysis of individual propagational activities of the Nový Jičín town. It analysis the surroundings in which is the town, as a subject, situated. It evaluates the marketing form and means for its identity build-up. In the conclusion of this material, the author is answering 3 main questions: What is the current level of a towns presentation? What should be used in its propagational activities? Does the town have its brand? en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4963
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
panáč_2007_dp.pdfBlocked 2.269Mb PDF View/Open
panáč_2007_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
panáč_2007_op.doc 67Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account