Příprava a charakterizace strukturovaných povrchů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace strukturovaných povrchů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Minařík, Antonín
dc.contributor.author Gajdošík, Radek
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:53Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:53Z
dc.date.issued 2016-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38956
dc.description.abstract Byly studovány možnosti úpravy povrchové topografie materiálů na bázi hliníku. Zkoumané vzorky byly v prvním kroku cíleně zdrsňovány broušením či pískováním. Poté probíhalo jejich leptání v chemických lázních. Zkoumanými parametry byly teplota, čas, složení roztoku, koncentrace jednotlivých chemických komponent, následnost jednotlivých kroků úpravy a vliv proudové hustoty. Upravené vzorky byly charakterizovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie, optické a mechanické profilometrie. Ze získaných výsledků vy-plynulo, že změnou nastavením procesních parametrů a složení leptacích lázní lze připravovat diametrálně odlišné povrchy lišící se svou topografií a parametry povrchové drsnosti.
dc.format 88 s.(14 608)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povrch cs
dc.subject hliník cs
dc.subject leptání cs
dc.subject drsnost cs
dc.subject elektronová mikroskopie cs
dc.subject profilometrie cs
dc.subject Surface en
dc.subject Aluminium en
dc.subject Etching en
dc.subject Roughness en
dc.subject Electron Microscopy en
dc.subject Profilometry en
dc.title Příprava a charakterizace strukturovaných povrchů
dc.title.alternative Preparation and Characterization of Structured Surfaces
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smolka, Petr
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated The treatment possibilities of surface topography of materials based on aluminum were studied. Roughness of investigated samples was increase by grinding or sandblasting in the first step. Then the samples were etched in various chemical bath. The studied paremeters were temperature, time, composition of the solution, the concentration of individual chemical components, the sequence of individual treatment steps and the influence of current density. Modified samples were characterized by scanning electron microscopy, optical and mechanical profilometry. The obtained results showed that by changing the setting of process parameters and composition of etching baths can be prepared different surfaces with specific topography and parameters of surface roughness.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 44155
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
gajdošík_2016_dp.pdf 9.920Mb PDF View/Open None
gajdošík_2016_op.docx 75.95Kb Unknown View/Open None
gajdošík_2016_vp.docx 74.87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account