Možnosti využití prostředků z evropského sociálního fondu na řešení otázek nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti využití prostředků z evropského sociálního fondu na řešení otázek nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Kůřilová Kristová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:30:37Z
dc.date.available 2010-07-15T08:30:37Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3895
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování otázek nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lid-ských zdrojů. Teoretická část práce obsahuje popis politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, dále charakterizuje vztah Evropské unie k zaměstnanosti a poskytuje informace o základních dokumentech a zásadách z oblasti této problematiky. Část práce je věnována Evropskému sociálnímu fondu a Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů jako jedné z možností pro čerpání finanční podpory z Evropského sociálního fondu. Zaměstnanost a nezaměstnanost Jihomoravského kraje je obsažena v praktické části spolu s popisem vybraných projektů na řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a jejich stručným zhodnocením. cs
dc.format 75 s., 1 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 909255 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject Operační program Rozvoj lidských zdrojů cs
dc.subject projekty cs
dc.subject employment en
dc.subject unemployment en
dc.subject European Social Fund en
dc.subject Operational Project of Development of Human Sources en
dc.subject projects en
dc.title Možnosti využití prostředků z evropského sociálního fondu na řešení otázek nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji cs
dc.title.alternative Possibilities of utilization of financial resources from the european social fund for solution of unemployment it the South moravia region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated Bachelor's work is focused on financing questions about unemployment benefit in South Moravia region from European Social Fund withing operational project of Development sources. The theoretic part of the work contains description of economic and social cohesiveness of European Union, also it characterizes the relationship European Union to employment and provides information about basic documentation as well as principles considering the problems. Part of work deals with European Social Fund and Operational Projekt of Deve-lopement of Human Sources as one of the possibilities to be financially supported by Euro-pean Social Fund. Employment and unemployment of South Moravia Region is included in a practical part together with description of particular projects concerning the solution for unemployment in South Moravia Region and thein brief assessments. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4612
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kůřilová kristová_2007_bp.pdfBlocked 887.9Kb PDF View/Open
kůřilová kristová_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kůřilová kristová_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account