Syntéza a vlastnosti konjugovaných mikroporézních polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syntéza a vlastnosti konjugovaných mikroporézních polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bondarev, Dmitrij
dc.contributor.author Srnec, Peter
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:58Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:58Z
dc.date.issued 2016-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38996
dc.description.abstract Tato práce obsahuje stručný na příkladech založený teoretický popis různých mikroporéz-ních polymerů a jejich aplikací v katalýze, separaci a skladování plynů, využití v senzo-rech, bateriích, organické elektronice a kumulaci světelné energie. Dále práce obsahuje popis modelových reakcí, jako jsou polykondenzace, cyklotrimerizace, cross-coupling a řetězové polymerizace. V experimentální části najdeme (i) přípravu vybraných monomerů a diskuzi k získaným výsledkům a (ii) přípravu polymerních sítí z několika monomerů 1,4-diethynylbenzenu; 2,5-diethynyltiofenu; 2,7-diethynylfluorenu a post-polymerizační modi-fikaci polymerů připravených z 1,4-diethynylbenzenu.
dc.format 50 s. (51 006 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroporozita cs
dc.subject konjugace cs
dc.subject adsorpce cs
dc.subject absorpce cs
dc.subject separace cs
dc.subject Sonogashira cross-coupling cs
dc.subject konjugované mikroporézní polymery cs
dc.subject řetězová polymerizace cs
dc.subject cyklotrimerizace cs
dc.subject polykondenzace cs
dc.subject aromatické monomery cs
dc.subject heterocykly cs
dc.subject microporosity en
dc.subject conjugation en
dc.subject adsorption en
dc.subject absorption en
dc.subject separation en
dc.subject Sonogashira cross-coupling en
dc.subject conjugated microporous polymers en
dc.subject polycondensation en
dc.subject cyclotrimerization en
dc.subject chain-growth polymerization en
dc.subject aromatic monomers en
dc.subject heterocycle en
dc.title Syntéza a vlastnosti konjugovaných mikroporézních polymerů
dc.title.alternative Synthesis and Properties of Conjugated Microporous Polymers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ingr, Marek
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated This work contains brief, example-based theoretical description of various microporous polymers, their applications in fields of catalysis, separation and storage of gases, usage in sensors, batteries, organic electronics and light-harvesting. Also contains description of model reaction such as: polycondensation, cyclotrimerization, cross-coupling and chain-growth polymerization. In the experimental part can be found (i) preparation of selected monomers and discussion to obtained results and (ii) preparation of polymer networks from various monomers, such as: 1,4-diethynylbenzene; 2,5-diethynyltiophene; 2,7-diethynylfluorene and postpolymerization modification of the polymer from 1,4-diethynylbenzene.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 44232
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-25


Files in this item

Files Size Format View Description
srnec_2016_dp.pdf 3.691Mb PDF View/Open None
srnec_2016_op.docx 78.62Kb Unknown View/Open None
srnec_2016_vp.pdf 273.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account