Sekundární prevence syndromu diabetické nohy terapeutickou obuví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sekundární prevence syndromu diabetické nohy terapeutickou obuví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baďurová, Jitka
dc.contributor.author Šumšalová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:32:36Z
dc.date.available 2010-07-15T08:32:36Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3902
dc.description.abstract Diabetes mellitus je velmi rozšířená nemoc, která může mít za následek vznik syndromu diabetické nohy. Prevencí vzniku syndromu diabetické nohy slouží diabetická obuv, která musí odpovídat určitým konstrukčním požadavkům. Měření proběhlo v diabetologické ordinaci doktora Güntera Sokola ve Vídni. Celkový počet probandů byl 44, z toho 20 probandů nosilo individuální diabetickou obuv a 24 probandů profylaktickou obuv Medi. Experiment byl zaměřen na porovnání individuální a profylaktické obuvi pro diabetiky. Byly získány základní rozměry nohou diabetiků. Pomocí systému Pedar a Emed byly vyhodnoceny lokální tlaky nohou diabetiků. Do budoucna se také uvažuje použít profylaktickou obuv Medi s kombinací individuální vkládací stélky pro probandy netrpící závažnými komplikacemi. cs
dc.format 81 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1122010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject diabetes mellitus cs
dc.subject diabetická noha cs
dc.subject profylaktická obuv cs
dc.subject individuální obuv cs
dc.subject plantární tlak cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject diabetic foot en
dc.subject prophylactic footwear en
dc.subject individual footwear en
dc.subject plantar pressure en
dc.title Sekundární prevence syndromu diabetické nohy terapeutickou obuví cs
dc.title.alternative The prophylactic efect of shoes on the syndrome of diabetic foot en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hlaváček, Petr
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated Diabetes mellitus is very extend disease, which can cause beginning of diabetic foot syndrome. As an prevention of diabetic foot syndrome can be used diabetic shoes, which must correspond to construction requirements. Measurement was realized in diabetic surgery Günter Sokol in Wien. Total number of probands was 44, individual diabetic shoes was wearing by 20 probands and prophylactic shoes Medi by 24 probands. Experiment was focused on comparing of individual and prophylactic shoes for diabetics patient. It was obtain a basic measurements of diabetic feet. According to Pedar and Emed systems was analysed local press of diabetics feet. In the future is also considerate to use prophylactic shoes with individual insole for diabetics patient, which aren't suffer of any consequential complication. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství a hygiena obouvání cs
dc.thesis.degree-discipline Footwear Engineering and Hygiene en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 6202
dc.date.assigned 2007-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šumšalová_2007_dp.pdfBlocked 1.070Mb PDF View/Open
šumšalová_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
šumšalová_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account