Analýza kovů v olejích pomocí F/FG AAS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza kovů v olejích pomocí F/FG AAS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Gajarová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:03Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:03Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39037
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce byla obecná charakteristika olejů a tuků, zmíněn je zde i výskyt kovů jako minoritních látek, konkrétně v živých systémech, potravinách a kosmetických přípravcích. V teoretické části je také pojednáno o přípravě vzorků pomocí rozkladu a analytických metodách sloužící k detekci kovů v olejích a tucích. Praktická část zahrnuje veškerou přípravu 23 vzorků olejů a tuků, včetně standardizace použitých roztoků kovů (pro Cu, Cr, Fe, Ni, Zn). Vzorky olejů a tuků byly podrobeny rozkladu kyselinou v uzavřeném systému pomocí mikrovlnného mineralizátoru. V dalším kroku byla proměřena koncentrace kovů u jednotlivých vzorků pomocí dvoupaprskového atomového absorpčního spektrofotometru GBC 933 AA. Získané hodnoty jsou uvedeny ve výsledkové části v tabulce 23 až 45, případně i příloze PIII této práce.
dc.format 77 s. (16 656 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject olej cs
dc.subject tuk cs
dc.subject kov cs
dc.subject mineralizace cs
dc.subject spektroskopie cs
dc.subject oil en
dc.subject fat en
dc.subject metal en
dc.subject mineralization en
dc.subject spectroscopy en
dc.title Analýza kovů v olejích pomocí F/FG AAS
dc.title.alternative Analysis of metals in oils by F/FG-AAS
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janiš, Rahula
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The content of the thesis was general characteristics of oils and fats, here is also mentioned the occurrence of the metals as a minor compounds, specifically in organisms, foodstuff and cosmetics. The theoretical part brings informations about preparation of the samples by mineralization and the analytical methods for detecting the presence of the metals in oils and fats. In the practical part is listed the preparation of 23 samples of oils and fats, including the standardization of solutions of the metals (for Cu, Cr, Fe, Ni, Zn). The oils and fats samples were subjected to microwave-assisted acid digestion in a closed-vessel system using the mineralizer. In the next step was measured the concentration of the metals for each sample by the dual beam atomic absorption spectrophotometer AA 933 GBC. Obtained values are provided in results in table 23 to 45, possibly also in the annex PII of this work.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 44296
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
gajarová_2016_dp.pdf 1.437Mb PDF View/Open None
gajarová_2016_op.pdf 487.8Kb PDF View/Open None
gajarová_2016_vp.pdf 142.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account