Multimediální prezentace studijních oborů AŘI a CHPI

DSpace Repository

Language: English čeština 

Multimediální prezentace studijních oborů AŘI a CHPI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Procházka, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:34:09Z
dc.date.available 2010-07-15T08:34:09Z
dc.date.issued 2007-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3906
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo vytvořit multimediální prezentaci studijních oborů Automatické řízení a informatika (AŘI) a Chemické a procesní inženýrství (CHPI) na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Důraz byl kladen především na celkovou atraktivnost vzhledu a přehlednost obsahu. Celá prezentace je určena pro specifickou cílovou skupinu, kterou tvoří potenciální uchazeči o studium těchto oborů (především studenti posledních ročníků středních a vyšších odborných škol). Výstupem diplomové práce jsou videoklip a webové stránky obsahující informace o obou studijních oborech, fakultě, zázemí fakulty a zajímavých možnostech, s kterými se studenti při studiu setkávají. Součástí webových stránek jsou také interaktivní fotogalerie a krátké videoklipy praktických úloh z automatizace. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 2322490 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject multimedia en
dc.subject video-clip en
dc.subject web sites en
dc.subject video en
dc.subject audio en
dc.subject graphics en
dc.subject Flash en
dc.subject multimédia cs
dc.subject videoklip cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject video cs
dc.subject zvuk cs
dc.subject grafika cs
dc.subject Flash cs
dc.title Multimediální prezentace studijních oborů AŘI a CHPI cs
dc.title.alternative Multimedia presentation of AŘI and CHPI study courses en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krutil, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis was to create multimedia presentation of Automatic Control and Informatics and Information Technologies study courses at Faculty of Technology at Tomas Bata University in Zlín. The emphasis was given on attractive design and well arranged content. The whole presentation is made for specific target group, which represent applicants for these study courses (especially students leaving secondary schools). The result of this master thesis is video-clip and web sites, which contain information about both study courses, faculty, faculty's equipment and interesting possibilities that students meet during studies. Interactive photo galleries and short video-clips of practical exercises in automation are also included in web sites. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6459
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
local.subject technické vzdělávání cs
local.subject reklama a propagace cs
local.subject technical education en
local.subject advertising en


Files in this item

Files Size Format View
procházka_2007_dp.pdfBlocked 2.214Mb PDF View/Open
procházka_2007_vp.doc 298.5Kb Microsoft Word View/Open
procházka_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account