Komunikační aktivity společnosti Emco

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační aktivity společnosti Emco

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Pliešovská, Nela
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:06Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:06Z
dc.date.issued 2016-01-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39080
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje komunikaci zdravého životního stylu. Konkrétně se zaměřuje na komunikační aktivity společnosti Emco, která je jedním z největších producentů cereálií a cereálních výrobků v České republice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy týkající se marketingového komunikačního mixu, psychologie reklamy, chování zákazníka a zdravého životního stylu. Je zde také stanovena výzkumná otázka. Praktická část obsahuje popis dosavadních komunikačních aktivit společnosti, analýzu vybraných reklamních spotů a zaznamenává průběh výzkumného šetření strukturované rozhovory s otevřenými otázkami. V závěru práce se nacházejí návrhy a doporučení ke zlepšení komunikačních aktivit společnosti.
dc.format 61 s., přílohy - 3 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový komunikační mix cs
dc.subject psychologie reklamy cs
dc.subject chování zákazníka cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject Emco cs
dc.subject marketing communication mix en
dc.subject psychology of advertising en
dc.subject consumer behaviour en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject Emco en
dc.title Komunikační aktivity společnosti Emco
dc.title.alternative The Communication Activities of the Emco Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wroblowská, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to the communication of healthy lifestyle. Specifically, it focuses on communication activities of the Emco company, which is one of the biggest producers of cereals and cereal products in the Czech Republic. The theoretical part defines terms related to marketing communication mix, psychology of advertising, consumer behaviour and healthy lifestyle. The research question is also defined in this part. The practical part contains a description of current communication activities of the com-pany, an analysis of selected TV commercials and records the progress of the research structured interviews with open questions. In the conclusion, there are some proposals and recommendations to improve the communication activities of the company.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 44350
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
pliešovská_2016_dp.pdf 2.630Mb PDF View/Open None
pliešovská_2016_op.doc 152.5Kb Unknown View/Open None
pliešovská_2016_vp.doc 150.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account