Finanční analýza podniku Jihomoravská armaturka, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku Jihomoravská armaturka, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirčíková, Eva
dc.contributor.author Najvárková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:35:02Z
dc.date.available 2010-07-15T08:35:02Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3909
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy podniku Jihomoravská arma-turka, s.r.o. v letech 2004 - 2006. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části bude nejdříve vysvětleno, co je to finanční analýza, její podstata, význam a metody. Ná-sledně bude v praktické části představena firma a analyzována finanční situace daného podniku pomocí různých nástrojů finanční analýzy. Cílem této práce je pokusit se navrh-nout určitá opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace podniku. cs
dc.format 67 s., 10 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 610157 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject debts en
dc.subject activity en
dc.subject Economic Value Added en
dc.title Finanční analýza podniku Jihomoravská armaturka, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Financial analysis of a company Jihomoravská armaturka, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with a financial analysis of a company Jihomoravská armaturka, Ltd. in the years 2004 - 2006. Thesis is divided to two main parts. The teoretical part of this work explains the term financial analysis, its basis and importance. Consequently is in analytical part presented analysis of company and analysed the financial situation of the company by various instruments of financial analysis. The purpose of this thesis is to sug-gest some specific proposals that are making for improvement of the financial situation of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6020
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
najvárková_2007_bp.pdfBlocked 595.8Kb PDF View/Open
najvárková_2007_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
najvárková_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account