Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v gastronomii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v gastronomii

Show full item record

No preview available
Title: Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v gastronomii
Author: Ryška, Lukáš
Advisor: Kocourek, Josef
Abstract: Tato práce se zabývá podporou prodeje energetických nápojů značky Red Bull v tržním sek-toru gastronomie zvláště zaměřeném na barovou a klubovou oblast. Cílem práce je ověření účinnosti nástrojů podpory prodeje slevových voucherů a identifikace dalších prodejních příležitostí ve sledovaném tržním segmentu. V teoretické části práce se zabývám podporou prodeje z hlediska marketingu a popisem hlavních nástrojů podpory prodeje používaných ve sledovaném segmentu sektoru gastro-nomie. Dalším tématem teoretické části je rozbor marketingového průzkumu prováděného formou dotazníku. V této části práce se zabývám teorií přípravy dotazníku včetně způsobu tvorby otázek a následným vyhodnocením odpovědí. V praktické části práce se zaměřuji na představení marketingového mixu společnosti Red Bull zaměřeného na sektor gastronomie a nástroje podpory prodeje slevových voucherů v tomto sektoru. Jako základní nástroj jsem použil dotazník pro zjištění struktury a spotřebi-telských návyků respondentů. Distribuce a vyplnění dotazníku proběhla přímo mezi konzu-menty sledovaných gastro provozů v lokalitách Praha, Brno a Ostrava formou on-line webo-vé aplikace. Ověření výsledků dotazníků bylo porovnáno se skutečnými údaji o konzumaci (obratu) v jednotlivých provozech v době marketingové kampaně distribuce slevových voucherů. Výsledek práce potvrdil, že sledovaný nástroj podpory prodeje slevové vouchery má jed-noznačný vliv na změnu spotřebitelského chování konzumentů v sledovaném sektoru a při-náší očekávaný efekt zvýšení prodeje až o 60%. Druhým výstupem praktické části je odha-lení výrazného potenciálu pro další tržní příležitosti a to u skupiny konzumentů, kteří dopo-sud neměli zprostředkovanou zkušenost se slevovými vouchery. Tato skupina tvoří cca 45% návštěvníků sektoru gastro ve sledovaných regionech. Doporučením této práce bude zaměřit další marketingové strategie společnosti Red Bull právě na lepší oslovení a zasažení těch zá-kazníků, kteří doposud nemají zkušenost se slevovými vouchery.
URI: http://hdl.handle.net/10563/39120
Date: 2016-01-29
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace
Grade for thesis and defense: Fx 44394


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
ryška_2016_dp.pdf 2.213Mb PDF View/Open None
ryška_2016_op.doc 151.5Kb Unknown View/Open None
ryška_2016_vp.doc 501.7Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account