Prevence kriminality a její propagace na území Zlína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence kriminality a její propagace na území Zlína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Javoříková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:37:47Z
dc.date.available 2010-07-15T08:37:47Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3912
dc.description.abstract V úvodní části diplomové práce rozebírám marketingové komunikace a jejich význam v neziskovém sektoru a to konkrétně v oblasti Policie České republiky. Poté se zabývám prevencí kriminality a její propagací v rámci Policie České republiky Zlín, neboť právě prevence je velmi důležitým prvkem policejní práce. K tomuto účelu byla i zřízena Preventivně informační skupina Okresního ředitelství PČR Zlín, která na svém teritoriu svou prací přispívá ke snížení kriminality a to pomocí propagace prevence, díky které se potřebné informace a rady dostávají k široké veřejnosti jakožto potencionálním obětem. V poslední části navrhuji možná řešení, vedoucí k efektivnímu snížení kriminality ve městě Zlíně, aby se stalo více bezpečným místem pro své občany. cs
dc.format 83s.,15s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6282016 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject propagace cs
dc.subject policie cs
dc.subject non-profit-making sector en
dc.subject prevention of delinquency en
dc.subject promotion en
dc.subject police en
dc.title Prevence kriminality a její propagace na území Zlína cs
dc.title.alternative Prevention of delinquency and its promotion on territory of Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated The introductory part of my thesis analyzes marketing communications and their importance in the non-profit-making sector, namely in the sphere of the Police of Czech Republic. Further it deals with prevention of delinquency and its promotion in the framework of the Police of Czech Republic Zlin , for prevention forms an important part of their work. For that purpose, the Preventive Information Group of the District Police Headquarters PČR Z lin have been set up, the aim of which is to dicrease criminality rate by means of promoting prevention. Thanks to this group necessary information and advice reach the wide public as thein potential victims. In the final part I suggest potential solutions aiming at reducing criminality rate in the town of Zlin so that it could become a safe place for its citizens. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4942
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
javoříková_2007_dp.pdf 5.990Mb PDF View/Open
javoříková_2007_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open
javoříková_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account