Plán odpadového hospodářství České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Plán odpadového hospodářství České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek
dc.contributor.author Končáková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:38:41Z
dc.date.available 2010-07-15T08:38:41Z
dc.date.issued 2007-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3916
dc.description.abstract Práce se zabývá plánem odpadového hospodářství České republiky, který je základním dokumentem určujícím koncepci nakládáním s odpady do roku 2012. Z plánu vyplývá po-vinnost nakládat s odpady v souladu s hierarchií nakládání, tzn. předcházení vzniku odpa-dů, opětovné využívání, recyklace, využití, odstranění. Dále budou preferovány nízkoodpa-dové technologie, zajištěn oddělený sběr nebezpečných a komunálních odpadů, umožněn oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, mělo by být zabráněno rizi-ku ohrožení zdraví a životního prostředí při manipulaci s odpady, rovněž nebude podporo-vána výstavba nových skládek a spaloven ze státního rozpočtu. cs
dc.format 49 cs
dc.format.extent 715590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odpad cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject plánování cs
dc.subject koncepce cs
dc.subject waste en
dc.subject waste management en
dc.subject planning en
dc.subject conception en
dc.title Plán odpadového hospodářství České republiky cs
dc.title.alternative The plan of waste management of Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the plan of waste management of Czech republic which is the basic document determining concept of waste disposal till 2012. From the plan it follows that waste must be treated in accord with hierarchy which is represented by sequence of priori-ties: prevention of waste, repeated using, recycling, material recovery , disposal. Further, low-waste technologies will be prefered, separated collecting of dangerous and municipal waste will be secured, separated collecting of biologically decomposable municipal waste permited., The risk of jeopardy health and environment during manipulation with waste should be prevent, also building new waste dumps and incinerators from national budget will not be supported. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5300
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
končáková_2007_bp.pdf 698.8Kb PDF View/Open
končáková_2007_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
končáková_2007_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account