Dětské zastupitelstvo města Zlína

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dětské zastupitelstvo města Zlína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Bumbálková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:00:25Z
dc.date.available 2010-07-13T12:00:25Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/391
dc.description.abstract Práce vychází z teoretických poznatků v oblasti marketingových komunikací vztahu-jících se ke komunikaci s veřejností, corporate identity, veřejné správě, školství a místní samosprávě Magistrátu města Zlína. Praktická část dokumentuje historii Dětského zastu-pitelstva města Zlína, jeho cíle, smysl a poslání, a shrnuje dosavadní činnost. Cílem práce je dokázat na realizovaných projektech, že dětská zastupitelstva mohou být oporou pro zastu-pitelstva městská a přinášet podněty k řešení. Projekt se zabývá základními body corporate identity Dětského zastupitelstva města Zlína a průzkumem v oblasti šikany na základních školách. V práci jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které by mělo Dětské zastu-pitelstvo města Zlína pravidelně provádět na základních školách a výsledky předávat zá-stupcům základních škol, města Zlína a Městské policie Zlín. cs
dc.format 111 s., 19 s. příloh cs
dc.format.extent 4426121 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject public relations cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject školství cs
dc.subject Magistrát města Zlína cs
dc.subject Dětské zastupitelstvo města Zlína cs
dc.subject historie cs
dc.subject cíle cs
dc.subject činnost cs
dc.subject design manuál DZMZ cs
dc.subject šikana na základních školách ve Zlíně cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject communication mix en
dc.subject public relations en
dc.subject corporate identity en
dc.subject education en
dc.subject the Zlín Municipality en
dc.subject Zlín Children authority en
dc.subject history en
dc.subject work en
dc.subject Zlín Children authority design manual en
dc.subject bullying at basic schools in Zlín en
dc.subject questionnaire probe en
dc.title Dětské zastupitelstvo města Zlína cs
dc.title.alternative the Zlín Children local authority en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis is coming out from the theoretical information in the marketing communication area which is related to the communication with the public, corporate identity, communal board, education system and a local government the Zlín Municipality. The practical part is mapping the Zlín Children local authority history, its objectives, purpose, mission and the existing activity. The aim of this thesis is to prove on the realized project that the children local authorities can be assistance for the municipality. They might initiate the discussion in the cases which should be dealt. The project deals with main corporate identity points of the Zlín Children local authority. An important part is the survey in the area of bullying at the basic schools. The thesis includes the results of the questionnaire probe which should be done by the Zlín Children local authority regularly at the basic schools and the results should be handed out to the school deputies, Zlín city deputies, Municipal police Zlín. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2701
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bumbálková_2006_dp.pdf 4.221Mb PDF View/Open
bumbálková_2006_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
bumbálková_2006_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account