Monitorování provozu v menze

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Monitorování provozu v menze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Russek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:41:00Z
dc.date.available 2010-07-15T08:41:00Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3921
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na monitorování provozu v menze s využitím síťové kamery. Čtenář je seznámen s teoretickými poznatky z oblasti síťových kamer a síťového videa. Získá přehled o technologii síťové kamery, kvalitě obrazu, instalaci a nakonec se dozví všechny výhody, které síťové kamery přináší. V další části si osvojí poznatky z oblasti síťových technologií, které jsou pro realizaci síťových kamer nezbytné. Kapitola o systému síťového videa pojednává o použití síťových kamer jako komplexu zařízení tvořících jeden fungující systém. V praktické části je realizován návrh na instalaci síťové kamery s ohledem na její nejefektivnější umístění. Závěrečná část se věnuje návrhu a realizaci webového rozhraní umožňující sledovat přenos z kamery. cs
dc.format 90 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5258094 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject network camera en
dc.subject AXIS 206 en
dc.subject network technologies en
dc.subject online space monitoring en
dc.subject síťová kamera cs
dc.subject AXIS 206 cs
dc.subject síťové technologie cs
dc.subject monitorování prostoru cs
dc.title Monitorování provozu v menze cs
dc.title.alternative Students' canteen monitoring en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojtěšek, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated My work deals with monitoring of students' canteen by the use of a network camera. Reader becomes acquainted with the network camera and the network movie theory. He gets knowledge about a technology of a network camera, picture quality, instalation and in the end he knows all advantages which network cameras bring. In the next part he obtains knowledge about the network technology necessary for network camera realization. A chapter of the network movie deals with the use of a network camera as a complex of equipment creating a functional system. In the practical part, a project of a network camera instalation is realized in the students' canteen with regard to its most effective position. The final part deals with the design and the realization of a web site enabling online monitoring of the space using the network camera. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6272
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject kamery cs
local.subject cameras en


Files in this item

Files Size Format View
russek_2007_bp.pdf 5.014Mb PDF View/Open
russek_2007_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
russek_2007_op.pdf 128.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account