Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu RENTAR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu RENTAR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jenčík, Ján
dc.contributor.author Končírová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:41:51Z
dc.date.available 2010-07-15T08:41:51Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3922
dc.description.abstract Práca približuje problematiku medziobecnej spolupráce v podmienkach mikroregiónu RENTAR. Pozostáva z troch častí. V teoretickej časti sa možno oboznámiť s teoretickými východiskami v rámci spracovania tematiky a zaoberá sa pojmami mikroregiónu a cestovného ruchu. V praktickej časti je zameraná na charakteristiku územia mikroregiónu RENTAR, prevedená analýza súčasného stavu mikroregiónu a v nadväznosti na ňu je definovaná stratégia rozvoja riešeného územia. V projektovej časti sú navrhované projekty pre rozvoj tohto územia. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 5729692 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mikroregión cs
dc.subject región cs
dc.subject cestovný ruch cs
dc.subject marketing cs
dc.subject analýza súčasného stavu cs
dc.subject stratégia rozvoja mikroregiónu cs
dc.subject projekty pre rozvoj mikroregiónu cs
dc.subject micro-region en
dc.subject region en
dc.subject travelling rush en
dc.subject marketing en
dc.subject present state analysis en
dc.subject strategy for the micro-region en
dc.subject development en
dc.subject micro-region development projects en
dc.title Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu RENTAR cs
dc.title.alternative Tourism development strategy of the RENTAR micro-region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2007-09-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with community cooperation in RENTAR micro-region. First part presents theoretical approaches of the topic and treats concepts of the micro-region travelling rush. Theoretical part is applied in the following section which focuses on micro-region RENTAR and its territory characteristics. We question the present state of micro-region and define development strategy. Project part suggests various projects for the relevant territory development. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6401
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
končírová_2007_dp.pdfBlocked 5.464Mb PDF View/Open
končírová_2007_vp.pdf 62.67Kb PDF View/Open
končírová_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account