Projekt nákladového a finančního řízení ve firmě Avex Design s.r.o. se zaměřením na plánování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt nákladového a finančního řízení ve firmě Avex Design s.r.o. se zaměřením na plánování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Kadlčíková, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:43:15Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3926
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou nákladového a finančního řízení ve firmě AVEX DESIGN s.r.o. V první, teoretické části jsou zmíněna fakta týkající se rozboru celkových nákladů a dále aspekty finančního řízení. Praktická část je věnována analýze, která přibližuje současný stav nákladové i finanční roviny společnosti. Na základě zjištěných nedostatků jsou navrženy změny, které by vedly ke zlepšení současné situace. Tyto návrhy jsou pak realizovány v návaznosti na praktickou část. cs
dc.format 115 s., 12 s. příloh. cs
dc.format.extent 1918446 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2027
dc.subject nákladové řízení cs
dc.subject finanční řízení cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject všeobecný kalkulační vzorec cs
dc.subject Řízení nákladů dle aktivit cs
dc.subject ABC cs
dc.subject přirážková kalkulace cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject cost management en
dc.subject financial manangement en
dc.subject indirect cost en
dc.subject universal costing model en
dc.subject Activity Based Costing en
dc.subject ABC en
dc.subject absorbing costing en
dc.subject Cash Flow en
dc.title Projekt nákladového a finančního řízení ve firmě Avex Design s.r.o. se zaměřením na plánování cs
dc.title.alternative Project of the cost and financial management in the company Avex Design s.r.o. with a view to the planning en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skopalík, Aleš
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2027-05-04
dc.description.abstract-translated The master thesis discusses the problematics of the cost and financial management in the company AVEX DESIGN s.r.o. In the first, theoretical part there are mentioned the facts connected with the total costs analysis and then aspects of the financial management. Practical part is dedicated to the analysis, which nears the present state of the cost and financial plane of the company. On the basics of founded inadequacies there are suggested changes, which could lead to the present state's improvement. These suggestions are then realized in sequence on the practical part. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5608
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kadlčíková_2007_dp.pdfBlocked 1.829Mb PDF View/Open
kadlčíková_2007_vp.pdf 541.3Kb PDF View/Open
kadlčíková_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account