Vliv přídavku karagenanů na jakost tavených sýrů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv přídavku karagenanů na jakost tavených sýrů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Kovářová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:43:36Z
dc.date.available 2010-07-15T08:43:36Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3928
dc.description.abstract Pro výrobce i spotřebitele je konzistence důležitý senzorickým znakem při výběru a hodno-cení tavených sýrů. Cílem této diplomové práce je zkoumat vliv přídavku karagenanů (K-karagenan a i-karagenan) s cílovou koncentrací 0,05 %, 0,15 % a 0,25 % w/w na visloelas-tické a organoleptické vlastnosti tavených sýrů s 45 % a 50 % w/w tuku v sušině. Tavené sýry byly podrobeny základní chemické a senzorické analýze. Reologické vlastnosti se po-suzovaly dynamickou oscilační reometrií. Bylo zjištěno, že vliv přídavku karagenanů na viskoelastické vlastnosti závisí na koncentraci, přičemž s rostoucí koncentrací se zvyšuje tuhost tavených sýrů. Přídavek karagenanu o koncentraci 0,05 % w/w ovlivnil reologické vlastnosti tavených sýrů jen nepatrně. Vyšší koncentrace (0,15 % a 0,25 % w/w) karagena-nů způsobily významné zvýšení hodnot elastického G' i ztrátového G'' modulu pružnosti vzhledem ke kontrolnímu vzorku. Při testované koncentraci 0,15 % a 0,25 % w/w měli-karagenan větší vliv na zvyšování tuhosti tavených sýrů než K-karagenan. Senzorickým posouzením posuzovatelé jednoznačně určili jako nejtužší tavený sýr s přídavkem i-karagenanu o koncentraci 0,25 % w/w, a tím se shodli s výsledky dynamické oscilační reometrie. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 856638 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tavený sýr cs
dc.subject karagenan cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject dynamická oscilační reometrie cs
dc.subject processed cheese en
dc.subject carrageenan en
dc.subject sensoric analysis en
dc.subject dynamic oscillatory rheometry en
dc.title Vliv přídavku karagenanů na jakost tavených sýrů cs
dc.title.alternative The influence of added carrageenans to quality of processed cheeses en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrabě, Jan
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The consistence of processed cheese is an important sensoric characteristic when choosing and evaluating of the cheese by producers and consumers. Target of this dissertation is to investigate impact addition carrageenans (K-carrageenan, i-carrageenan) with finis concent-ration 0,05 %, 0,15 % and 0,25 % on viskoelastical and organoleptical qualities processed cheese with 45 % and 50 % fat in dry matter. The processed cheeses were chemically and sensoric analyse. Rheological characteristics were judged by dynamic oscillatory rheometry. It was found out that the influence of the addited carrageenans on viskoelastic characteris-tics depends on the concentration: the more concentrated, the more tough the cheese. When adding carrageenans of 0,05 % the rheologic characteristics of processed cheeses were in-fluenced only slightly. When adding carrageenans of 0,15 % and 0,25 % this caused signifi-cant increase of results of elastic G'and loss G'' moduli pliability with begard to check sam-ple. There was found out greater impact of i-carrageenan than the impact of K-carrageenan on increasing toughness when added carrageenans 0,15 % and 0,25 %. Critics considered the most tough processed cheese with addition i-carrageenan by by concentration 0,25 % which was the same result as the one of dynamic oscillatory rheometry. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5198
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kovářová_2007_dp.pdf 836.5Kb PDF View/Open
kovářová_2007_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
kovářová_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account