Angličtina v neanglickém reklamním textu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Angličtina v neanglickém reklamním textu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Holásková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:44:12Z
dc.date.available 2010-07-15T08:44:12Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3930
dc.description.abstract Úkolem této bakalářské práce je zjistit, jak vnímají česká a německá cílová skupina používání anglického jazyka v reklamním textu. Na základě studia literárních pramenů se několik kapitol zabývá popisem vlivu globalizace na využívání anglického jazyka v reklamním textu v České republice a Spolkové republice Německo. Práce analyzuje výsledky průzkumné sondy, která byla provedena formou písemného dotazování v obou zemích. cs
dc.format 53 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2412065 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject reklamní text cs
dc.subject reklamní sdělení cs
dc.subject anglický jazyk cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject ČR cs
dc.subject SRN cs
dc.subject slogan cs
dc.subject překlad cs
dc.subject porozumění cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject advertising text en
dc.subject slogan en
dc.subject English en
dc.subject target group en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Germany en
dc.subject translation en
dc.subject understanding en
dc.subject perception en
dc.subject effectiveness en
dc.subject goodliness en
dc.title Angličtina v neanglickém reklamním textu cs
dc.title.alternative English in a non-english advertising text en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor research paper is focusing on the perception of a Czech and German target group about using English in advertising texts. According to literature sources a few chapters describe the utilization of a text in advertisements and the influence of globalization on using English in advertisements in Czech Republic and Germany. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4799
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holásková_2007_bp.pdfBlocked 2.300Mb PDF View/Open
holásková_2007_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
holásková_2007_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account