Internetový firewall založený na filtrování paketů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Internetový firewall založený na filtrování paketů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin cs
dc.contributor.author Dvořáček, Radek cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:44:34Z
dc.date.available 2010-07-15T08:44:34Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3931
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je osvětlení a praktická implementace firewallu na bázi filtrování paketů spolu s překladem adres v malé síti (malá a střední firma), která je připojena k Internetu, za pomoci operačního systému Linux a jeho iptables. Dále pak také využití možností jako je blokování provozu sítí peer to peer a tvarování toku v síti. V neposlední řadě ukázka nástrojů pro snadnějsí nastavování firewallu přes grafická rozhraní v operačním systému Linux. cs
dc.format 58 s., 17 s. přiloh cs
dc.format.extent 1800511 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject firewalls en
dc.subject NAT en
dc.subject iptables en
dc.subject netfilter en
dc.subject traffic shaping en
dc.subject firewall cs
dc.subject překlad adres cs
dc.subject iptables cs
dc.subject netfilter cs
dc.subject tvarování toku cs
dc.title Internetový firewall založený na filtrování paketů cs
dc.title.alternative Internet firewall based on packet filtering en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matýsek, Miroslav cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated The main point of this work is to show how firewall based on packet filtering with network address translation works. Furthermore, this firewall works in a small network which is connected to the internet trought IPtables implemented in Linux. In addition, I would like to describe the usage of shaping technique for traffic control especially for peer to peer networks. The last but not least I would like to show the possibilities of graphical user interface used for setting up the firewall under the Linux. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3310
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject implementace softwaru cs
local.subject software implementation en


Files in this item

Files Size Format View
dvořáček_2007_bp.pdf 1.717Mb PDF View/Open
dvořáček_2007_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
dvořáček_2007_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account