Identifikace a kvantifikace genů zodpovědných za produkci biogenních aminů u vybraných bakterií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace a kvantifikace genů zodpovědných za produkci biogenních aminů u vybraných bakterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jančová, Petra
dc.contributor.author Málková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:32Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:32Z
dc.date.issued 2016-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39343
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá zavedením a optimalizací metody Real time-PCR pro detekci a kvantifikaci genu adiA. Tento gen kóduje arginindekarboxylasu, enzym, který je zapojen v metabolické dráze produkce putrescinu u gramnegativních bakterií. Putrescin je jeden z biogenních aminů; je to látka v potravinách nežádoucí, protože její výskyt je spojován s kažením potravin. V rámci diplomové práce byly speciálně pro Real time-PCR navrženy specifické sady primerů, které slouží k ohraničení úseku DNA (v genu adiA), který má být sledován a dále amplifikován. Bylo potvrzeno, že vybraná/použitá sada primerů je opravdu specifická a reakce probíhají s optimální účinností (90 110 %). V průběhu práce byla sledována genová exprese genu adiA, metodou relativní kvantifikace (dle Pfaffla), u Escherichia coli CCM 3954 v závislosti na časových podmínkách kultivace. Nejvyšší exprese (R=  2000) genu adiA bylo dosaženo po 12 hodinách kultivace této bakterie v kultivačním médiu s přídavkem L-argininu. Toto zjištění potvrzuje fakt, že gen adiA je opravdu genem inducibilním.
dc.format 85 s. (92 449 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject putrescin cs
dc.subject Real time-PCR cs
dc.subject relativní exprese cs
dc.subject adiA cs
dc.subject putrescine en
dc.subject Real time-PCR en
dc.subject relative expression en
dc.subject adiA en
dc.title Identifikace a kvantifikace genů zodpovědných za produkci biogenních aminů u vybraných bakterií
dc.title.alternative Identification and Quantification of Genes Responsible for Production of Biogenic Amine by Selected Bacteria
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The present thesis deals with an implementation and optimization of the Real time-PCR method for a detection and quantification of the adiA gene. This gene is able to encode an arginine decarboxylase enzyme, which is involved in the metabolic pathway of putrescine production in gramnegative bacteria. It is known that putrescine belongs to the group of biogenic amines, and it is an undesirable substance in food because its occurrence is often associated with deterioration of foodstuffs. In the experimental part of this thesis, specific sets of primers were designed specifically for the Real-time PCR. These sets of primers were used for a determination of a particular DNA section in the adiA gene that was further studied and amplified. It was found that the used sets of primers are truly specific with optimum reaction efficiency varied between 90 to 110 percent. Further, gene expression of the adiA gene has been monitored by using Relative Quantification method (Pfaffl) in Escherichia coli CCM 3954 during different time cultivation. The highest expression of the adiA gene in CCM 3954 (R =   2000) was achieved after 12 hours of cultivation in growth medium supplemented with L-arginine. It may be concluded that this finding clearly confirms the inducibility of the adiA gene.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 38727
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2016-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
málková_2016_dp.pdf 2.036Mb PDF View/Open None
málková_2016_op.pdf 575.2Kb PDF View/Open None
málková_2016_vp.docx 74.87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account