Analýza krizového řízení a bezpečnostní dokumentace při povodních obce Uherský Brod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza krizového řízení a bezpečnostní dokumentace při povodních obce Uherský Brod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Machálek, Radek
dc.date.accessioned 2017-02-02T07:57:48Z
dc.date.available 2017-02-02T07:57:48Z
dc.date.issued 2016-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39380
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice povodní z pohledu krizového řízení a povodňového plánování obce Uherský Brod. Práce obsahuje a vymezuje pojmy, které úzce souvisí s povodněmi, jejich členění, předpovědí, vyhlášení stupně povodňové aktivity. V další části práce je věnována pozornost struktuře a danému řízení protipovodňových opatření s detailnějším pohledem na řízení povodňových orgánů obce, především jeho struktury, platného právního rámce. V praktické části, se věnujeme charakteristice a rozboru povodňového plánu města Uherský Brod.
dc.format 77 s.(82 294 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povodeň cs
dc.subject povodňový plán cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject povodí cs
dc.subject flood en
dc.subject flood plan en
dc.subject evacuation en
dc.subject catchment area en
dc.title Analýza krizového řízení a bezpečnostní dokumentace při povodních obce Uherský Brod
dc.title.alternative Analysis of Crisis Management and Security Documentation in Floods of Municipality Uherský Brod
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2016-10-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the problem of the floods in terms of the crisis management and flood planning in the town of Uherský Brod. Work includes and defines terms that are closely related to the floods, their classification, forecasting, annunciation of the flood activity. The next section is devoted to a given structure and management of the flood control measures with a detailed view of the management of the municipal flood authorities, especially its structure, the existing legal framework. The practical part is focused on characterization and analysis of the flood plan of the city Uherský Brod.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 44831
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-09-23


Files in this item

Files Size Format View Description
machálek_2016_dp.pdf 4.223Mb PDF View/Open None
machálek_2016_op.pdf 170.8Kb PDF View/Open None
machálek_2016_vp.pdf 170.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account