Charakterizace kmenů Escheria coli izolovaných z potravin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Charakterizace kmenů Escheria coli izolovaných z potravin

Show full item record

No preview available
Title: Charakterizace kmenů Escheria coli izolovaných z potravin
Author: Pavlíčková, Silvie
URI: http://hdl.handle.net/10563/39384
Date: 2012-09-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 154
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Doktorská práce pojednává o bakterii Escherichia coli v potravinách. Práce se zabývá její charakterizací pomocí fenotypizačních a genotypizačních metod. Bakterie Escherichia coli se mohou vyskytovat v různých druzích potravin, zejména živočišného původu. Rezistence k antimikrobiálním látkám je v současnosti celosvětovým problémem, jelikož je zaznamenán vysoký nárůst rezistentních bakterií člověka a zvířat. Ke zjištění prevalence rezistentních kmenů E. coli v potravinách bylo provedeno testování na citlivost k vybraným antibiotikům diskovou difúzní metodou. Kromě toho byla také zjišťována přítomnost genů rezistence pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), zejména na beta-laktamová antibiotika. Jelikož se E. coli řadí mezi podmíněně patogenní mikroorganizmy, bylo dalším cílem zjišťování přítomnosti vybraných faktorů virulence pomocí klasické a multiplex PCR. Pro určení patogenního potenciálu izolovaných kmenů přispělo také zařazení kmenů do fylogenetických skupin metodou triplex PCR. Součástí charakterizace bylo taktéž stanovení schopnosti produkce bakteriocinů s následnou genotypizací pro určení přesného typu kolicinu nebo mikrocinu. V neposlední řadě byla zjišťována schopnost kmenů E. coli tvořit biofilm spektrofotometrickým měřením absorbance v mikrotitračních destičkách. Získané výsledky přináší nové poznatky o antibiotické rezistenci a virulenci kmenů E. coli izolovaných z potravin a přispívají k hlubšímu poznání vlastností této bakterie. Na základě získaných výsledků byl zhodnocen význam a potencionální nebezpečí přítomnosti E. coli v potravinách a prostředí.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
pavlíčková_2016_dp.pdf 2.322Mb PDF View/Open None
pavlíčková_2016_op.zip 1.795Mb Unknown View/Open None
pavlíčková_2016_vp.pdf 453.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account