Interaktivní učebnice / výuková aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interaktivní učebnice / výuková aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondroušek, Václav
dc.contributor.author Hospodský, David
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:11Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:11Z
dc.date.issued 2016-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39424
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit edukační web, který pojednává o fyzikálních zákonech. Toto zadání jsem si vybral pro to, abych mohl využít nejsilnější stránky mích znalostí, které jsem nasbíral během několika let studia na UTB, ale i mimo něj. V teoretické části zkoumám vše co je potřeba vědět o tom jak správně navrhovat webové stránky, co je důležité při motion grafice a jak ji navrhnout, aby působila přirozeně. Velkou část teoretické části také věnuji výzkumu o principu učení a předávání informací. Následně jsem se zajímal o navrhování edukačního web designu, což pro mě bylo společně s principem učení něco nového. Dále se v mé teoretické části zabývám tvorbou infografiky a druhy infografik. A nakonec jsem se zabýval už vytvořenými weby, které obsahují informace a látku z fyziky.
dc.format 40
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject animace cs
dc.subject motion grafika cs
dc.subject fyzika cs
dc.subject výuka cs
dc.subject web application en
dc.subject animation en
dc.subject motion graphics en
dc.subject physics en
dc.subject learning en
dc.title Interaktivní učebnice / výuková aplikace
dc.title.alternative Interactive Textbook / Educational Application
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stránský, Bohuslav
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated The purpose of my bachelor thesis is to create an educational web that clarifies physical laws. I chose this assignment to use the strongest aspects of my knowledge I have gained in several years of study at UTB and beyond. In the theoretical part, I examine everything you need to know about how to properly design web sites, what is important in motion graphics, and how to design it to act naturally. A great part of the theoretical part is also devoted to research of the principle of learning and transferring information. Then, I was interested in designing educational web design, which was something new for me with the principle of learning. Furthermore, in my theoretical part I deal with the creation of infographics and types of infographics. And finally, I've dealt with already created web sites that contain information and a substance from physics.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 41890
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
hospodský_2017_dp.pdf 4.159Mb PDF View/Open None
hospodský_2017_op.zip 198.3Kb application/zip View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account