Optimalizace internetových stránek www.armenit.cz pro vyhledávací roboty (SEO)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace internetových stránek www.armenit.cz pro vyhledávací roboty (SEO)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oplatková, Zuzana
dc.contributor.author Urbaník, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:50:46Z
dc.date.available 2010-07-15T08:50:46Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3947
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na aspekty ovlivňující výsledky vyhledávání ve fulltextových vyhledávačích. Jsou v ní popsány všechny důležité faktory, které ovlivňují úspěšnost webových stránek. Práce se zabývá důležitostí on page a off page faktorů a je zdůrazněna nutnost používání správných značek (tagů) jazyka HTML. To vše je podloženo statistikami, odbornými studiemi, grafy a zkušenostmi z praxe. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 1308625 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet en
dc.subject web pages en
dc.subject keywords en
dc.subject HTML language en
dc.subject onpage and offpage factors en
dc.subject succes of web pages en
dc.subject Internet cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject klíčová slova cs
dc.subject HTML jazyk cs
dc.subject onpage a offpage faktory cs
dc.subject úspěšnost webových stránek cs
dc.title Optimalizace internetových stránek www.armenit.cz pro vyhledávací roboty (SEO) cs
dc.title.alternative Optimalization internet pages www.armenit.cz for searching robots en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šenkeřík, Roman
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The Bachelor work focuses on aspects, affecting the results of searching in fulltext locators. All important factors which affect the success of web pages are described here. The work deals with the importance of on page and off page factors, the emphasis is put on the usage of correct HTML tags. All these facts are supported by statistics, technical studies, graphs and work experience. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3233
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
local.subject SEO cs
local.subject WWW stránky cs
local.subject optimalizace cs
local.subject search engine optimization en
local.subject web pages en
local.subject optimization en


Files in this item

Files Size Format View
urbaník_2007_bp.pdf 1.248Mb PDF View/Open
urbaník_2007_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
urbaník_2007_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account