Analýza životního prostředí ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza životního prostředí ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Svačinová, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-15T11:53:25Z
dc.date.available 2010-07-15T11:53:25Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3954
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma - Analýza životního prostředí ve Zlínském kraji. Životní prostředí je námětem mnoha diskuzí a zasahuje do všech oblastí lidského života. V teoretické části popíši základní a nejdůležitější pojmy z oblasti životního prostředí. Vysvětlím, co to je životního prostředí, z jakých složek se skládá, rizika a způsoby znečišťování a samozřejmě také způsoby ochrany přírody i krajiny. V praktické části nejprve stručně charakterizuji Zlínský kraj a dále pak zhodnotím stávající stav životního prostředí ve všech jeho složkách. Mým cílem je nalézt kritické body a navrhnout jejich možná řešení. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 2137438 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject znečištění cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject ovzduší cs
dc.subject voda cs
dc.subject půda cs
dc.subject horninové prostředí cs
dc.subject příroda cs
dc.subject environment en
dc.subject pollution en
dc.subject protection en
dc.subject atmosphere en
dc.subject water en
dc.subject land en
dc.subject rock en
dc.subject nature en
dc.title Analýza životního prostředí ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative The Analysis of Environment in Zlín Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated For my bachelory work I chose a topic - The Analysis of Environment in Zlín Region. The environment is topic for a lot of discussion and intervenes in all the area of human life. I am going to describe basic and most important notions from environment area in the theoretic part. I am going to make clear what is the environment, what are its components, risks and ways of pollution and of course means of nature and landscape conservation. In the practical part, at first I am going to characterize Zlín region and secondly I sum up the current state of environment in all its components. My purpose is to find breaking points and suggest possibilities of solving them. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5774
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
svačinová_2007_bp.pdfBlocked 2.038Mb PDF View/Open
svačinová_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
svačinová_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account