Projekt motivačního programu firmy Novesta a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt motivačního programu firmy Novesta a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan cs
dc.contributor.author Sousedík, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T11:54:03Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:28Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3956
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám základními pojmy motivace, motivačními teoriemi a představuji moderní poznatky motivace. Poukazuji na problematiku motivace zaměstnanců, komunikace a informovanosti a vypracovávám teoretický podklad motivačního programu. V praktické části zjišťuji představy pracovníků o motivaci pomocí dotazníkového šetření a tato data analyzuji. Na jejich základě navrhuji motivační program firmy Novesta a.s. s přihlédnutím k možnostem podniku. Závěrem vyhodnocuji možná rizika a očekávané přínosy motivačního programu. cs
dc.format 123 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1637704 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017 cs
dc.subject motivační teorie cs
dc.subject moderní poznatky motivace cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject komunikace a informovanost cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject theories of motivation en
dc.subject modern findings motivation en
dc.subject work motivation en
dc.subject communication and informativeness en
dc.subject motivational programme en
dc.title Projekt motivačního programu firmy Novesta a.s. cs
dc.title.alternative The Project of the Motivational Programme of the Novesta Company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Barnášová, Dana cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with basic concepts of motivation, theories on motivating styles and introduces present motivating knowledge. The issue of staff motivation, communication and informativeness is presented and its theoretical base provided. Taking into account the data, a motivating programme of Novesta has been worked out and scopes of the company. The practical part based on analysing collected information of questionnaires aims at the ideas of staff on this issue. Finally, possible risks and expected contributions of the programme are discussed. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5942
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sousedík_2007_dp.pdfBlocked 1.561Mb PDF View/Open
sousedík_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
sousedík_2007_op.doc 308Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account