Projekt akvizice účasti firem na veletrzích v zahraničí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt akvizice účasti firem na veletrzích v zahraničí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Maňák, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-15T11:59:11Z
dc.date.available 2010-07-15T11:59:11Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3974
dc.description.abstract Veletrhy jsou důležitým článkem marketingové komunikace. Tato diplomová práce má při-blížit problematiku veletrhů z teoretického i praktického hlediska. V teoretické části vysvětluje, jak veletrhy vznikly, popisuje smysl pořádání veletrhů, jejich informační roli, nejpoužívanější komunikační prostředky, ale taky radu proč by se měly firmy veletrhů účastnit. Dále v této části popsán současný stav akvizice firem na domácí veletrhy a na veletrhy v zahraničí s finanční podporou. V praktické části je provedena analýza vybraného veletrhu a sestaven projekt jak oslovit co největší počet firem a zajistit jim účast na tomto veletrhu. V další části je tento projekt podro-ben nákladové analýze, zda je vůbec rentabilní. cs
dc.format 67 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 2008324 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject výstavnictví cs
dc.subject veletrh cs
dc.subject reklama cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject prostředky komunikace cs
dc.subject veletržní správa cs
dc.subject analýza cs
dc.subject akvizice cs
dc.subject oficiální účast ČR na veletrhu cs
dc.subject vystavovatel cs
dc.subject návštěvník veletrhu cs
dc.subject telemarketing cs
dc.subject databáze cs
dc.subject organization of exhibitions en
dc.subject fair en
dc.subject advertising en
dc.subject marketing communication en
dc.subject devices of communi-cation en
dc.subject fairs management en
dc.subject analysis en
dc.subject acquiring en
dc.subject official participation of Czech Republic at fair en
dc.subject exhibitor en
dc.subject visitor of fair en
dc.subject phonemarketing en
dc.subject database en
dc.title Projekt akvizice účasti firem na veletrzích v zahraničí cs
dc.title.alternative Project for aquiring of participation firms at fairs abroad en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pěta, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated Fairs are an important component of marketing communication.This diploma thesis shall present the problems of fairs from a theoretical and practical perspective. The theoretical portion explains how fairs arise, describes the method of arrangements of fairs, their information methods, the communication devices used, counseling for firm, and reasons for participation in fairs. Further in this portion is described present-day condition for the acquisition of firms at domestic fairs and at fairs abroad with financial grants. In the practical portion an accomplished analysis of chosen fair and a drawn up project are presented. There is also demonstration of how to appeal as much as possible of firms and arranging participation at this fair. Further in this part the project is subjected to a cost analysis in order to verify if it is profitable at all. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6548
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
maňák_2007_dp.pdfBlocked 1.915Mb PDF View/Open
maňák_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
maňák_2007_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account