Projekt investování začínajícího investora

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt investování začínajícího investora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří
dc.contributor.author Fabičovicová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:07:58Z
dc.date.available 2010-07-15T12:07:58Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3986
dc.description.abstract Úspory domácností v České republice jsou sice poměrně vysoké, ale jejich větší díl stále tvoří bankovní depozita. Důvodů tohoto stavu je více. Jedním z nich je značná míra konzervativnosti českých domácností, dalším může být určitá nezkušenost s investicemi jinou for-mou prostřednictvím jiných finančních nástrojů. Znalost finančních produktů je v České republice výrazně nižší než v zemích s rozvinutou ekonomikou. Svoji negativní roli sehrály i bankroty řady malých bank a vytunelování některých investičních fondů v devadesátých letech. Tyto negativní skutečnosti chuť investovat jistě nepodpořily. V posledních letech ale dochází k určitým změnám investičního myšlení našich obyvatel a naši spoluobčané nachá-zejí nové způsoby, jak úspory investovat. Diplomová práce Projekt investování začínajícího investora se pokouší přiblížit problematiku kolektivního investování začínajícím investorům. Pro konkrétnější představu o investování do otevřených podílových fondů je v závěru práce znázorněno rozložení vlastního portfolia z pozice dynamického investora. cs
dc.format 82 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 1171034 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject agresivní investor cs
dc.subject diverzifikace cs
dc.subject investiční fond cs
dc.subject investiční společnost cs
dc.subject investiční strategie cs
dc.subject investor cs
dc.subject kolektivní investování cs
dc.subject konzervativní investor cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject otevřený podílový fond cs
dc.subject podílový list cs
dc.subject poplatek cs
dc.subject portfolio cs
dc.subject riziko cs
dc.subject výnos cs
dc.subject vyvážený investor cs
dc.subject agressive investor en
dc.subject shares fund en
dc.subject podilovy fond en
dc.subject diversification en
dc.subject debenture fund en
dc.subject investment fund en
dc.subject investment company en
dc.subject investment strategy en
dc.subject investor en
dc.subject collective investment en
dc.subject conserva-tive investor en
dc.subject liquidity en
dc.subject open shares fund en
dc.subject allotment certificate en
dc.subject fee en
dc.subject portfolio en
dc.subject risk en
dc.subject yield en
dc.subject balanced investor en
dc.title Projekt investování začínajícího investora cs
dc.title.alternative The Investment Project of a Beginning Investor en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated Household savings in the Czech Republic are relatively high, but for the most part, they consist of bank deposits. This situation has several reasons. One of them is the fact that Czech households tend to be considerably conservative, another reason could be that they are somewhat inexperienced with other forms of investment which use different financial instruments. Knowledge of financial products is substantially lower in the Czech Republic compared to other countries with a more developped economy. In the 90's, a series of bank-trupcies of smaller banks and other cases of fraud in connection with certain investment funds occured and they too played their role in affecting the general perception of financial institutions. All of these negative circumstances created not exactly an investment-friendly environment. In the last few years, however, there have been some changes in how the Czech population views investment opportunities and people have begun to discover new ways of investing their savings. This dissertation, called The Investment Project of a Begin-ning Investor, is attempting to introduce the issue of collective investment strategies to those who are new to the investment process. At the end of the paper, there is an illustration of the distribution of a portfolio from a position of a dynamic investor in order to present a more specific idea about investing in open shares funds. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5675
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
fabičovicová_2007_dp.pdfBlocked 1.116Mb PDF View/Open
fabičovicová_2007_vp.pdf 77.48Kb PDF View/Open
fabičovicová_2007_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account