Komparace právních úprav živnostenských úřadů po novelizaci v r. 2003 a vyhodnocení jejich působení do současné doby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komparace právních úprav živnostenských úřadů po novelizaci v r. 2003 a vyhodnocení jejich působení do současné doby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukyová, Daniela
dc.contributor.author Trochtová, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:08:12Z
dc.date.available 2010-07-15T12:08:12Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3987
dc.description.abstract Součástí bakalářské práce je popsat strukturu, ale také kompetence živnostenských úřadů před reformou veřejné správy a po ní. Cílem bakalářské práce bylo odhalení slabých míst při ohlašování živnosti a žádostí o kon-cese a navrhnout další možnosti zjednodušení pro vstup do podnikání. Praktickou část tvoří modelové případy vyřizování živností před 31. 7. 2006 a po tomto datu. Při zpracování modelových případů byly využity zákony a materiály poskytnuté Obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Vsetín. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 1096017 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject živnostenský úřad cs
dc.subject živnost cs
dc.subject Centrální registrační místo cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject Public administration en
dc.subject Trades Licensing Office en
dc.subject trade en
dc.subject Central place of registration en
dc.subject busi-nessman en
dc.title Komparace právních úprav živnostenských úřadů po novelizaci v r. 2003 a vyhodnocení jejich působení do současné doby cs
dc.title.alternative Comparison of law adjustments in trade offices after novelization in 2003 and interpretation of their action nowadays en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-17
dc.description.abstract-translated The part of this thesis is not only to describe structure but also the competences of Trades Licensing Offices before the reform of public administration and afterwards. The aim of this thesis was to reveal weak places in law in announcing the trade and appli-cations for licences and to suggest other possibilities of simplification of entering the new business. Practical part is made up by the model cases of processing the trade applications before 31. 7. 2006 and after this date. While working on model cases the laws and material given by Trades Licensing Office by Municipal office in Vsetin were used. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4750
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
trochtová_2007_bp.pdfBlocked 1.045Mb PDF View/Open
trochtová_2007_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
trochtová_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account