Konstrukce vstřikovací formy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Malošek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:08:31Z
dc.date.available 2010-07-15T12:08:31Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3988
dc.description.abstract Tato bakalářské práce se zabývá konstrukčním řešením vstřikovací formy pro zadaný plastový výrobek. První částí je literární studie, ve které je popsána problematika návrhu a možností konstrukčního řešení vstřikovacích forem. V praktické části je popis zadaného výrobku, jeho 3D model, volba vhodného materiálu, vstřikovacího stroje a popis funkce a řešení navržené vstřikovací formy. Konstrukce byla provedena v programu CATIA V5 R16. cs
dc.format 61 s cs
dc.format.extent 1800934 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject vstřikování plastů cs
dc.subject polymer cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject injection mold en
dc.subject injection molding en
dc.subject polymer en
dc.subject design en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy cs
dc.title.alternative Design of Injection Mold en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drga, Tomáš
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This Bachelor is about a constructional solution of injection mould for required plastic part. The first part of this work is literature review. Here is described problematic of design and possibilities of construction resolutions of injection moulds. The second part is practical. Here can we find description of required plastic part, drew 3D model of the part, selection of material, injection machine and description of function and resolution of designed of injection mould. Construction was projected in programme Catia V5 R16. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5286
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
malošek_2007_bp.pdfBlocked 1.717Mb PDF View/Open
malošek_2007_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
malošek_2007_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account