Komunikační specifika segmentu singles

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační specifika segmentu singles

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Kotyzová, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:02:53Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:24Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/398
dc.description.abstract Životní styl singles, který je v zahraničí pozorován desítky let, se stává i v České republice fenoménem. Má významný vliv i na spotřebitelské chování. Na základě historických souvislostí je předkládána charakteristika singles, jako závěry sondy, zjišťující znaky jejich životního stylu. Tento segment není homogenní, jde o řadu podskupin s rozdílnými hodnotami a znaky. Popsány jsou i jednotlivé podskupiny. Z literatury je známo, že segment není prozkoumán ani přesně definován. Jeho významný ekonomický potenciál není využit. Je potřebné správně jej vymezit, zmapovat, pochopit a nabídnout singles produkty a služby vyhovujícím, z hlediska marketingu účinným způsobem. Specifika singles je třeba respektovat v obsahu a formě nabídky i v komunikaci s nimi. Navrženy jsou možné přístupy marketingu k tomuto segmentu. Uváděné závěry vyplývají z pilotního šetření, nečiní si nároky na reprezentativnost. Jeho cílem bylo ověřit vymezení vzorku a nosnost dotazníku. Předpokládaný nezbytný reprezentativní kvantitativní výzkum jistě přesně popíše znaky singles a vytvoří vnitřní typologii segmentu. Teprve na základě této segmentace mohou být zodpovědně vytvářeny marketingové strategie a z nich vycházející strategie komunikační. cs
dc.format 95 s., 21 s. příloh cs
dc.format.extent 1680324 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 12.05.2011
dc.subject single cs
dc.subject singles cs
dc.subject typologie cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject sonda cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject respondent cs
dc.subject trendy cs
dc.subject status cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject gender cs
dc.subject sociální role cs
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject single en
dc.subject singles en
dc.subject typology en
dc.subject segmentation en
dc.subject canvassing en
dc.subject questionnaire en
dc.subject respondent en
dc.subject trends en
dc.subject status en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject social communication en
dc.subject gender en
dc.subject social role en
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.title Komunikační specifika segmentu singles cs
dc.title.alternative Communication specifics of the singles subgroup en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The Life style of singles, which has been observed abroad for decades, is becoming a phenomenon also in the Czech Republic. It influences greatly consumer behaviour. Based on historical circumstances, the characteristics of singles is presented as a result of canvassing, detecting features of their life style. This group is not homogeneous, it is divided into many subgroups with different values and characteristic features. Particular groups are described. The singles subgroup is not explored and exactly defined, according to publicized consensus It has not made the most of its great economic potential. It is important to define it properly, describe it, understand it and offer to this group products and services in a suitable way, effective from a marketing point of view. It is necessary to respect specifics of singles in content and form of offer and in communication with them. There are suggested many possible approaches of marketing to this segment. Declared results arise from the pilot research and do not claim to be representative.The goal of research was to verify a definition of a sample and validity of the questionnaire. Future representative research will describe traits of singles exactly and will create an internal typology of this segment. Marketing strategies and following communication strategies will be created on the basis of this segmentation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2768
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kotyzová_2006_dp.pdf 1.602Mb PDF View/Open
kotyzová_2006_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
kotyzová_2006_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account