1. Teoretická část: Motiv sportu ve výtvarné fotografii 2. Praktická část: a) autorská publikace: You Will Never Walk Alone b) volný výstavní soubor: Champions

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Motiv sportu ve výtvarné fotografii 2. Praktická část: a) autorská publikace: You Will Never Walk Alone b) volný výstavní soubor: Champions

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišerová, Lucia
dc.contributor.author Juřík, Pavel
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:21Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:21Z
dc.date.issued 2016-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39959
dc.description.abstract V diplomové práci se autor věnuje motivu sportu ve výtvarné fotografii. Práce představuje různé pohledy na vztah sportu, umění a fotografie i to, jakým způsobem se vzájemně ovlivňují. Druhá kapitola shrnuje vývoj motivu sportu ve výtvarném umění, což dále umožňuje zasadit sport ve fotografii do historického a uměleckého kontextu. Ve druhé části práce se autor věnuje motivu sportu ve fotografii, kde jsou kapitoly volně řazeny podle kontextuálních a žánrových souvislostí. Cílem je uceleně popsat vývoj motivu sportu ve fotografii od jejího počátku po moderní tendence se zaměřením na světové i české autory.
dc.format 92 s. (99 427 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sport cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject výtvarné umění cs
dc.subject kult osobnosti cs
dc.subject sportovní magazíny cs
dc.subject reportážní fotografie cs
dc.subject sport a propaganda cs
dc.subject reklamní fotografie cs
dc.subject dokumentární fotografie cs
dc.subject Eadweard Muybridge cs
dc.subject Jacques Henri Lartigue cs
dc.subject Hans van der Meer cs
dc.subject Tomáš Pospěch cs
dc.subject Annie Leibovitz cs
dc.subject Carlos Serrao cs
dc.subject Neil Leifer cs
dc.subject Mária Švarbová cs
dc.subject sport en
dc.subject photography en
dc.subject art en
dc.subject history of photography en
dc.subject cult of personality en
dc.subject sports magazines en
dc.subject reportage photography en
dc.subject sport and propaganda en
dc.subject advertising photography en
dc.subject documentary photography en
dc.subject Eadweard Muybridge en
dc.subject Jacques Henri Lartigue en
dc.subject Hans van der Meer en
dc.subject Tomas Pospech en
dc.subject Annie Leibovitz en
dc.subject Carlos Serrao en
dc.subject Neil Leifer en
dc.subject Maria Svarbova en
dc.title 1. Teoretická část: Motiv sportu ve výtvarné fotografii 2. Praktická část: a) autorská publikace: You Will Never Walk Alone b) volný výstavní soubor: Champions
dc.title.alternative 1. Theoretical part: The Motif of Sport in Fine Art Photography 2. Practical part: a) You Will Never Walk Alone b) Champions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Reichstäter, Michal
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated In this thesis, the author focuses on the theme of sport in art photography. The thesis presents different views on the relation of sport, art and photography and the way they influence each other. The second chapter summarizes the evolution of the sport's theme in fine arts which further enables to put the theme of sport in art photography in the historical and artistic context. In the second part of the thesis, the author focuses on the theme of sport in photography and the chapters are arranged based on their contextual and genre context. The aim is to fully describe the evolution of sport in photography from the early age to the modern tendencies with foccusing on the world and Czech authors.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 45424
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
juřík_2017_dp.zip 153.1Mb Unknown View/Open None
juřík_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None
juřík_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account