1. Teoretická část: Fotografie jako filmový záběr 2. Praktická část: a) autorská publikace: Little Town b) volný výstavní soubor: Little Town

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Fotografie jako filmový záběr 2. Praktická část: a) autorská publikace: Little Town b) volný výstavní soubor: Little Town

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reichstäter, Michal
dc.contributor.author Támová, Katarína
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:21Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:21Z
dc.date.issued 2016-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39960
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa venuje filmovému prístupu v inscenovanej fotografii. Zameriava sa predovšetkým na autorov, ktorí sa vo svojej tvorbe snažia pracovať podobným prístupom ako filmári a samotný film je pre ich prácu zásadnou inšpiráciou. V diplomovej práci sa opieram o historické aspekty, ktoré sú takmer v každom výtvarnom umení základným východiskom k tvorbe a samotným výberom umelcov - fotografov, ktorí sa zameriavajú výhradne na inscenovanú fotografiu. Výber zahraničných autorov - fotografov, pozostáva od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť. V rámci obsahovej náplne svojej práce som sa nesnažila poukázať na fotografie, ktoré vznikli počas natáčania filmu, ani na fotografie ako moment alebo výrez z filmu.
dc.format 76 s. (105 047)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotografia cs
dc.subject film cs
dc.subject inscenovaná fotografia cs
dc.subject filmový cs
dc.subject režisér cs
dc.subject fotograf cs
dc.subject photography en
dc.subject movie en
dc.subject staged photography en
dc.subject cinematic en
dc.subject director en
dc.subject photographer en
dc.title 1. Teoretická část: Fotografie jako filmový záběr 2. Praktická část: a) autorská publikace: Little Town b) volný výstavní soubor: Little Town
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Photography as a Movie Image 2. Practical part: a) Little Town b) Little Town
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novotný, Petr
dc.contributor.referee Reichstäter, Michal
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with film approach in the staged photography. It focuses mainly on the artists who try to work in a similar way like filmmakers and the film itself is a major inspiration for their work. In the diploma thesis, I am interested in the historical aspects, which are almost in every visual art the basic starting point for the creation and the selection of the artists - photographers, who focus exclusively on the staged photography. The selection of foreign authors - photographers, consists from the 70s of the 20th century until the present. As part of the content of my work, I did not try to point to the photos taken during the filming of the film, nor to photos such as a moment or a cut from the film.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 45425
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
támová_2017_dp.zip 252.2Mb Unknown View/Open None
támová_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None
támová_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account