1. Teoretická část: Narativní prvky v autoportrétní fotografii 2. Praktícká část: a) katalog produktů: Módní katalog b) volné fotografie - výstavní soubor: Autobiografický obraz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Narativní prvky v autoportrétní fotografii 2. Praktícká část: a) katalog produktů: Módní katalog b) volné fotografie - výstavní soubor: Autobiografický obraz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospěch, Tomáš
dc.contributor.author Križanová, Katarína
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:21Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:21Z
dc.date.issued 2016-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39963
dc.description.abstract Obsahom a zmyslom tejto práce je prepojenie fotografie a filozofie komunikácie ako dvoch úzko spojených prvkov, ktoré spolu v mnohých bodoch súvisia. Ako teoretický základ, používa práca texty mediálneho a fotografického teoretika Rolanda Barthesa, ale aj iných autorov a aplikuje ich na preloženie cestičky v teoretických pojmoch, ktoré vysvetľujú spoločné termíny a postupy v zvolených výskumných otázkach. Pomáhajú nájsť cestu v rozbore a analýze teoretických konceptov, ale aj konkrétnych príkladov v autoportrétoch, ale aj mimo nich. Práca ďalej hľadá spôsob ako ukázať aplikáciu týchto pojmov a autoportrétnej fotografie a jej prvkov v bežnej, laickej diskusii a prostredí, ale aj v príkladoch kritickej diskurzívnej analýzy.
dc.format 55 s. (10237 znaků)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autoportrét cs
dc.subject fotografia cs
dc.subject rozprávač cs
dc.subject naratív cs
dc.subject self-portrait en
dc.subject photo en
dc.subject narrator en
dc.subject narrative en
dc.title 1. Teoretická část: Narativní prvky v autoportrétní fotografii 2. Praktícká část: a) katalog produktů: Módní katalog b) volné fotografie - výstavní soubor: Autobiografický obraz
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Narrative Elements in the Self-portrait Photography 2. Practical part: a) Fashion Catalog b) Autobiographical Picture
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Armutidisová, Irena
dc.contributor.referee Fišerová, Lucia
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The content and the role of this work is the linking of photography and the philosophy of communication as two closely related elements, which are related in many points. As a theoretical basis, thesis focuses on the works of Roland Barthes, the media and photographic theorist, however, it also use works of other authors, and apply them to translate the path into theoretical concepts that explain common terms and practices in selected research questions. They help to find a way in the analysis and research of theoretical concepts, as well as concrete examples in self-portraits but also outside of them. The work is also looking for a way to show the application of these concepts and self-portrait photography and its elements in the usual, layman's debates and environments, but also in the examples of critical discourse analysis.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 45428
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
križanová_2017_dp.zip 556.7Mb Unknown View/Open None
križanová_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None
križanová_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account