Vývoj stříhacího nástroje pro složitou tvarovou součást

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj stříhacího nástroje pro složitou tvarovou součást

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Bartoš, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:11:10Z
dc.date.available 2010-07-15T12:11:10Z
dc.date.issued 2007-09-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3997
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje hlavně na zpracování kompletní výkresové dokumentace stříhacího nástroje, kde je konečným výrobkem složitá tvarová součást. Výkresová dokumentace je vypracována v programu CATIA V5 na základě 3D modelu stříhacího nástroje, vytvořeného ve stejném programu. Celý projekt je ekonomicky zhodnocen po stránce normálových součástí daného stříhacího nástroje. Dále je zde zahrnuta teorie a technologie tváření zaměřená na oblast metod stříhání a stříhacích nástrojů. cs
dc.format 55 s. , 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6176364 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject tváření cs
dc.subject stříhání cs
dc.subject stříhací nástroj cs
dc.subject CATIA cs
dc.subject Forming en
dc.subject Cutting en
dc.subject Cutting tool en
dc.subject CATIA en
dc.title Vývoj stříhacího nástroje pro složitou tvarovou součást cs
dc.title.alternative Development of the Cutting Tool for Complicated Shaped Component en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malachová, Martina
dc.date.accepted 2007-09-13
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is aimed especially at processing of complete design documentation of a cutting tool, where the final product is a complicated shaped component. The design documentation is processed in CATIA V5 programme on the basis of 3D model of the cutting tool created in the same programme. The whole project is economically evaluated in respect of normal components of the given cutting tool. Further, there is also included forming theory and technology focused on the area of cutting methods and cutting tools. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5339
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bartoš_2007_bp.pdfBlocked 5.890Mb PDF View/Open
bartoš_2007_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
bartoš_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account